Het Auditteam Voetbalvandalisme heeft in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een beknopt haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd met ingang van het voetbalseizoen 2005-2006 bij alle Betaald Voetbal Organisaties (BVO's) die in de Eredivisie spelen. Het betreft een "lichte" variant van pasfotoregistratie, die er op neerkomt dat supporters bij aanschaf van een clubcard of seizoenkaart een pasfoto inleveren. Deze pasfoto's worden opgenomen in een digitaal registratiesysteem, zodat deze foto's gebruikt kunnen worden bij het ontzeggen van de toegang tot het stadion van supporters met een stadionverbod. Ook kunnen de foto's worden gebruikt bij opsporing en identificatie van supporters die in aanmerking komen voor een stadionverbod of een andere sanctie.

De technische haalbaarheid is onderzocht door contact op te nemen met een aantal gebruikers en leveranciers van systemen voor pasfotoregistratie. De organisatorische haalbaarheid is onderzocht door een inventarisatie onder alle BVO's. Het auditteam is tot de volgende conclusie gekomen:

De Wet Bescherming Persoonsgegevens legt de BVO's geen bezwaren in de weg voor het registreren van pasfoto's van supporters en het gebruiken van deze pasfoto's ter opsporing en identificatie van mensen met een stadionverbod. Ook technische gezien is invoering zonder meer haalbaar.

In organisatorisch opzicht is een zorgvuldige integrale invoering van een lichte variant van pasfotoregistratie echter moeilijk haalbaar gelet op de aanvangsdatum van de nieuwe competitie op 1 augustus 2005. Het auditteam wijst erop dat als door een te grote tijdsdruk er met de invoering veel zaken fout zouden gaan, dit het draagvlak sterk ondermijnt.

Het auditteam heeft geadviseerd om de integrale invoering van de lichte variant van pasfotoregistratie uit te stellen tot aanvang van het seizoen 2006-2007. Dit advies is door de minister van BZK overgenomen.

bron:BZK