persbericht laten maken

Bedrijfsnieuws verdient meer aandacht HILVERSUM E.J. Bruinekool Fotografie en Tekst heeft medio maart de website www.persberichtlatenmaken.nl gelanceerd. Bij afname van het totaalpakket, bestaande uit een korte videoclip, foto‘˜s en een persbericht, hebben ondernemers...