Author Archive | Kato


Kan uw patiëntenidentificatie beter?

Zelf bedrukte polsbandjes van Codipack bieden in ziekenhuizen heel wat voordelen. Het wordt daarmee mogelijk om een identiteit van patiënten vast te stellen op een veel efficiëntere manier. We kunnen aan de positieve identificatie bijvoorbeeld toepassingen koppelen zoals het elektronische patiëntendossier, aan de medicatie die een patiënt moet krijgen of aan een bepaald dieet. Dat […]

Continue Reading