VEEN- Onbekenden hebben vannacht in de Kerstnacht in Veen rond 00.30
uur op de Witboomstraat bij de kruising met de Mussetiend en de Van der
Loostraat een autowrak in brand gestoken. De brandweer heeft de brand
geblust. Wie eigenaar is van het wrak is niet bekend. Het in brand
steken van autowrakken op deze kruising tijdens de Nieuwjaarsnacht
wordt door een beperkt deel van de Veense bevolking gezien als een
jaarlijks terugkerende gewoonte.
De kruising is tijdens de komende nacht van oud- op nieuwjaar door de
burgemeester tot een verboden gebied verklaard en ook dit jaar is door
de burgemeester geen vergunning afgeven voor dergelijk soort
activiteiten.

Bron: Politie Midden en West Brabant