Niet-westers allochtone leerlingen blijven
in de eerste jaren van het voortgezet onderwijs gemiddeld vaker
zitten dan autochtone leerlingen. Als zij echter gestart zijn in
het beroepsgerichte vmbo, dan doubleren autochtone leerlingen vaker
dan niet-westers allochtone leerlingen. Dat blijkt uit de
schoolcijfers van het CBS.

Meeste leerlingen kiezen voor schoolsoort
die aansluit bij brugklas

Van het cohort leerlingen dat in het
schooljaar 2003/’04 in de brugklas zat, is de studievoortgang
in de eerste drie jaren van het voortgezet onderwijs in kaart
gebracht. De meeste leerlingen uit dit cohort zitten na drie jaar
nog in een schoolsoort die aansluit bij de brugklas.

Negentig procent van de brugklassers uit
het algemeen vormend onderwijs (theoretische en gemengde leerweg
van het vmbo, havo, vwo) volgt twee jaar later nog steeds onderwijs
in het avo. Driekwart van de brugklassers uit het beroepsgerichte
vmbo (basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg) zit
daar twee jaar later ook nog.

Eén op de tien brugklassers uit het
beroepsgerichte vmbo stroomt in deze periode op naar het avo, 7
procent van de brugklassers uit het avo stroomt af naar het
beroepsgerichte vmbo.

Meisjes stromen vaker op dan jongens

Autochtone leerlingen stromen vaker op en
stromen minder vaak af dan niet-westers allochtone leerlingen. Van
de niet-westers allochtone leerlingen doen de meisjes het overigens
beter dan de jongens: van de meisjes stroomt 10 procent af van het
avo naar het beroepsgerichte vmbo (van de jongens 13 procent), 8
procent van de meisjes stroomt vanuit het beroepsgerichte vmbo op
naar het avo (5 procent van de jongens).

Allochtone leerlingen blijven vaker zitten
in het avo

In de drie jaar dat de leerlingen zijn
gevolgd, zijn niet-westers allochtone leerlingen gemiddeld vaker
blijven zitten dan autochtone leerlingen. Maar dit is niet op alle
schoolsoorten zo. Niet-westers allochtone leerlingen blijven wel
vaker zitten als zij gestart zijn in het avo, maar autochtone
leerlingen doubleren vaker als zij zijn begonnen in het
beroepsgericht vmbo.

bron:CBS

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular