In allochtone buurten, waar minstens 50
procent van de buurtbewoners van niet-westers allochtone herkomst
is, zijn autochtone bewoners duidelijk minder tevreden over de
bevolkingssamenstelling dan de niet-westers allochtone bewoners. In
2006 was 44 procent van de autochtonen die in deze buurten woonden,
tevreden met de bevolkingssamenstelling, tegen 62 procent van de
niet-westerse allochtonen. Dit blijkt uit een rondvraag door het
CBS.

In autochtone buurten, met minder dan 5
procent niet-westerse allochtonen, was 91 procent van de autochtone
buurtbewoners tevreden over de bevolkingssamenstelling, tegen 78
procent van de niet-westerse allochtonen. In gemengde buurten
(tussen 5 en 50 procent niet-westerse allochtonen) was er vrijwel
geen verschil in tevredenheid tussen autochtonen en niet-westerse
allochtonen.

bron:CBS