Automobilisten passen zich redelijk goed
aan, aan de geldende maximumsnelheid bij de werkzaamheden aan de
Heinenoordtunnel. Sinds een week vinden daar wegwerkzaamheden
plaats. Voor de veiligheid van de wegwerkers en een goede
doorstroom van het verkeer, is de maximumsnelheid ter plaatse
vastgesteld op 70 km/u. Sinds het Verkeershandhavingsteam gestart
is met de controle, is het percentage hardrijders gedaald van 16%
naar 8%.

De controles vinden plaats op
verschillende tijdstippen van de dag, waardoor een goed beeld
ontstaat van het percentage overtreders. Juist vanwege de
wisselende tijdstippen zeggen absolute aantallen (aantal
hardrijders) niet veel, immers in de spits passeren meer
automobilisten dan daar buiten. Ook gebeuren er vrijwel geen
ongelukken. De frequente controle is onderdeel van de afspraken met
Rijkswaterstaat om de werkzaamheden zo snel en veilig mogelijk te
laten verlopen.

bron:Politie Zuid-Holland-Zuid