Het aantal ingrepen door de toezichthouder op de Financiele Markten steeg in het afgelopen jaar fors. Dat blijkt uit het jaarverslag van de AFM dat vandaag is gepresenteerd. De AFM heeft in het verslagjaar in totaal 87 toezichtmaatregelen genomen. Het aantal toezichtmaatregelen in 2003 bedroeg in totaal 72.  Zo is er in 2004 42 maal aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie wegens overtreding van de geldende wet- en regelgeving.

Verder werden er 14 boetes en 12 lasten onder dwangsom opgelegd. Ook gaf de AFM in 9 gevallen een aanwijzing aan een onder toezicht staande instelling, werd er 8 maal publiekelijk gewaarschuwd, 1 maal een stille curator aangesteld en 1 maal een vergunning ingetrokken.

De AFM heeft in 2004 een sterke groei doorgemaakt. Het aantal taken is gegroeid tot 39, zowel bestaande als nieuwe taken in voorbereiding. Al deze taken hebben gemeen dat het gaat om toegang, gelijkwaardigheid van informatie, het beschermen van zwakkeren en ingrijpen als er concreet vertrouwensverlies aan de orde is. Tezamen draagt dit bij aan het vertrouwen van marktpartijen.

In het verslagjaar wordt een aanzet gedaan voor de verbetering en modernisering van de werkwijze van beleggingsfondsen. Ook besteedde de AFM meer aandacht aan het beschermen van de belangen van de consument. De AFM wees het publiek op de risico's van lenen, naar aanleiding van een onderzoek naar consumptieve kredietverlening.

Als punt van zorg constateert de AFM dat een aantal belangrijke taken wettelijk nog niet zijn toebedeeld. In het verslagjaar is veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van die nieuwe taken.
 
bron:AFM