De Autoriteit Financiele Markten(AFM)
heeft donderdag twee waarschuwingen gepubliceerd. Het gaat om
waarschuwingen tegen Global Mergers and Acquisitions Inc. en tegen
Blundell Oliver Ltd.

AFM waarschuwt voor Global Mergers and
Acquisitions Inc.

De AFM waarschuwt beleggers niet in te
gaan op aanbiedingen van beleggingsdiensten door Global Mergers and
Acquisitions Inc. De AFM is van oordeel dat Global Mergers and
Acquisitions Inc. in Nederland beleggingsdiensten aanbiedt zonder
dat zij daartoe beschikt over een vergunning dan wel onder een
vrijstelling valt.

De AFM heeft van een consument een klacht
ontvangen dat hij door Global Mergers and Acquisitions Inc.
telefonisch is benaderd. Het aanbieden en verrichten in Nederland
van beleggingsdiensten zonder dat een instelling beschikt over een
vergunning dan wel onder een vrijstelling valt, is een overtreding
van de Wet op het financieel toezicht.

Global Mergers and Acquisitions Inc.
gebruikt bij het aanbieden van beleggingsdiensten het volgende
adres: 405 Lexington Avenue, New York, New York 10017, USA.

De AFM raadt beleggers die met een
instelling of persoon zaken willen doen aan, vóóraf
op de website van de AFM in het relevante register te controleren
of de desbetreffende instelling of persoon is geregistreerd en in
Nederland

beleggingsdiensten mag aanbieden of
verrichten. De AFM adviseert beleggers tevens dringend om vooraf de
waarschuwingslijsten te raadplegen.

Op www.afm.nl/waarschuwingslijsten
toont de AFM drie waarschuwingslijsten:

(1) instellingen en personen die geen vergunning hebben terwijl ze
die volgens de wet wel zouden moeten hebben,

(2) instellingen die geen prospectus uitgeven bij hun effecten,
terwijl ze dat wel zouden moeten doen volgens de wet en

(3) instellingen waartegen buitenlandse toezichthouders hebben
gewaarschuwd. Beleggers kunnen bij vragen of klachten ook contact
opnemen met het Meldpunt Financiële Markten: 0900- 5400 540
(0,35 euro per gesprek).

AFM waarschuwt tegen Blundell Oliver
Ltd.

De Autoriteit Financiële Markten
(AFM) waarschuwt beleggers niet in te gaan op

aanbiedingen van beleggingsdiensten door
Blundell Oliver Ltd.. De AFM is van oordeel dat Blundell Oliver
Ltd. in Nederland beleggingsdiensten aanbiedt zonder dat zij
daartoe beschikt over een vergunning dan wel onder een vrijstelling
valt. De AFM heeft van consumenten klachten ontvangen dat zij door
Blundell Oliver Ltd. telefonisch zijn benaderd. Het aanbieden en
verrichten in Nederland van beleggingsdiensten zonder dat een
instelling beschikt over een vergunning dan wel onder een
vrijstelling valt, is een overtreding van de Wet op het financieel
toezicht.

Blundell Oliver Ltd. gebruikt bij het
aanbieden van beleggingsdiensten de volgende

adressen: 17 Square Edouard VII, 75009,
Parijs en Av. Da Ribera, Casa yz APTO 2-11, 299660 PTO, Banus
Marbella, Spanje.

De AFM raadt beleggers die met een
instelling of persoon zaken willen doen aan, vóóraf
op de website van de AFM in het relevante register te controleren
of de desbetreffende instelling of persoon is geregistreerd en in
Nederland

beleggingsdiensten mag aanbieden of
verrichten. De AFM adviseert beleggers tevens dringend om vooraf de
waarschuwingslijsten te raadplegen.

bron:AFM