Tot voor kort opereerde Avensus Nederland BV vanuit twee business units met gescheiden producten en diensten. In de nieuwe opzet, die duidelijk tot zijn recht komt op de nieuwe website, wordt gezamenlijk onder à©à©n paraplu vanuit drie pijlers gewerkt.

Deze pijlers zijn:

INFORMATION SECURITY

Desktop security
anti malware
Encryption
Enterprise Single Sign-on
Key management
Logging & monitoring
Network access control
PKI & Smartcards
Perimeter security
Secure Wireless Networks
Strong authentication
Virtual Patch Management
Voice recording

INFORMATION SYSTEMS
Applicatie & Desktopmanagement
Applicatie Virtualisatie
Backup/ Disaster Recovery
Desktop Virtualisatie
Directory Services en E-mailsystemen
E-mail/File-Archivering
Networking & Acceleration
Server Based Computing
Server-Consolidatie
Storage Systemen(NAS/SAN)

INFORMATION SERVICES
Managed services
Online Backup Services
Outsourcing
Outtasking & Preventief Beheer
Professional Services
Remote Management
Remote Monitoring
Training

Naar verwachting zal er vanaf januari "full ahead" vanuit deze aanpak worden geopereerd, wat intern Avensus wat verschuiving van personeel met zich mee brengt. Het managementdeel wat nu nog in Delft huist, zal vanuit Almere haar nieuwe taak gaan uitvoeren. Consultancy en technical operations gericht op een heel specifiek deel van Avensus' klanten blijft in Delft, alwaar ook een ander pand betrokken zal worden.

About Avensus

Continueren en optimaliseren van de bedrijfsvoering van onze klanten is essentieel voor haar voortbestaan. Om deze optimalisatie te kunnen realiseren wordt in toenemende mate ICT ingezet en heeft ICT een belangrijke ondersteunende rol. Door de toenemende inzet van ICT voor de bedrijfsvoering van een organisatie wordt ICT meer en meer als een business driver gezien door onze klanten. Daarbij is controle en beheersbaarheid onontbeerlijk om sturing te kunnen geven aan de organisatie. Dit is de focus van Avensus Nederland en noemen wij à¢â‚¬à…“Information Control.
Hiermee bedoelen wij het realiseren van totale controle en beheersbaarheid in een normeerbare en veilige omgeving. Avensus Nederland hanteert hierbinnen een drietal pijlers.
Information Systems is de eerste pijler en hiermee bedoelen wij de vorm (gedaante)en systemen, waarmee en waarin informatie wordt verwerkt en opgeslagen.
Information Security is de tweede pijler, waarmee wij het beveiligen van ( beschikbare, vertrouwelijke) informatie (data) en informatiesystemen aanduiden.
Information Services is de derde pijler die alle producten en diensten bevat om een professionele ondersteuning voor de ICT oplossingen binnen Information Systems en Information Security te kunnen realiseren en continueren.

Avensus Nederland BV
Camerastraat 9
1322 BB Almere
Postbus 60307
1320 AJ Almere
Tel. 036 5393100
Fax. 036 5393101
www.avensus.nl
[email protected]

Website: http://www.avensus.nl

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular