Hilversum, 19 maart 2005 - Het bestuur van de AVRO heeft in de
vergadering van de Verenigingsraad van zaterdag 19 maart besloten af te
treden. Het bestuur heeft moeten vaststellen dat in de VR onvoldoende
steun kan worden gevonden voor het beleid zoals het bestuur dat in de
afgelopen periode heeft gevoerd. Aanleiding voor het aftreden vormden
de conclusies van een commissie van de VR die de omstandigheden
onderzocht heeft rond het vertrek van twee bestuursleden in januari
2005. 

Voorzitter Sanders: 'Ik betreur het zeer dat er in een periode waarin
de AVRO en de publieke omroep voor zulke belangrijke opgaven staan, er
een breuk gekomen is in de zo zeer gewenste en benodigde continuïteit.
Het bestuur betreurt dit eens te meer aangezien er juist een grote mate
van overeenstemming over het te voeren beleid bestaat tussen bestuur,
directie a.i. en zowel het managementteam als de ondernemingsraad. Wij
hadden daar graag verder aan bijgedragen.'

Bron: AVRO