De politieregio Noord- en Oost-Gelderland heeft
al haar opvallende politieauto's en motoren uitgerust met moderne
apparatuur, die het mogelijk maakt snel en veilig naar de plaats van
een incident te rijden.

AVSLHet gaat om de combinatie van een Automatisch Voertuig Locatie
Systeem (AVLS), een navigatiesysteem en een
ongevallenregistratiesysteem.

Voertuiglocatiesysteem

De opvallende politieauto's (dus met striping en zwaailichten) zijn
voorzien van een automatisch voertuig locatie systeem (AVLS). Dit
systeem zendt een signaal uit, waardoor de politiemeldkamer op een
computerscherm precies kan zien waar de surveillanceauto's zich
bevinden.

Zo kan bij een melding van een incident (ernstige aanrijding, grote
brand) de meldkamer direct zien welke auto's het dichtst in de buurt
van het incident zijn. Een tweede groot voordeel is dat de meldkamer
ook kan zorgen, dat de overige surveillanceauto's een zodanige positie
innemen, dat ze snel naar een volgend incident kunnen rijden. De
surveillance-eenheden krijgen dan vanuit de meldkamer per mobilofoon
opdracht om een bepaalde positie in te nemen.

Voorbeeld:
Bij een overval zullen al gauw meerdere surveillanceauto's naar de
plaats van het gebeuren rijden. Maar op dat moment kan ook in een
andere plaats een ernstig ongeval gebeuren. Door steeds alle
beschikbare surveillances geografisch over de regio te verdelen, kan de
politie een snelle aanrijdtijd bij zogenaamde prioriteit 1
(spoed)meldingen waarborgen.

Het voertuiglocatiesysteem bevordert ook de veiligheid van de agenten.
De meldkamer kan zien waar een auto zich bevindt. Als de agent hulp
nodig heeft of in de problemen raakt kan de meldkamer snel de
dichtstbijzijnde auto's ter assistentie sturen. Zeker op momenten dat
een agent alleen op surveillance is, schept dit een belangrijke
waarborg voor de veiligheid van die agent.

Navigatiesysteem
In de politieauto's is ook een navigatiesysteem ingebouwd. Het
bijzondere hieraan is, dat het navigatiesysteem gekoppeld is aan het
voertuiglocatiesysteem.

Dat betekent dat zodra de meldkamer een opdracht uitgeeft aan de
surveillance-eenheid, de route naar het incident automatisch door het
navigatiesysteem wordt aangegeven. De agent in de auto hoeft dus de
route niet zelf in te voeren.

Dit verhoogt de veiligheid van de agenten, die zich kunnen concentreren
op het incident en het besturen van de politieauto. Zeker waar dit bij
prioriteit 1  (spoed)meldingen vaak gepaard gaat met hoge snelheid
en het voeren van zwaailicht en sirene is dat een belangrijk bijdrage
in de veiligheid van de agenten.

Het navigatiesysteem heeft nog een tweede voordeel. Omdat agenten ook
dienst doen in gebieden waar ze geografisch minder bekend zijn, leidt
het navigatiesysteem hen dus snel naar de plaats van het incident. Er
gaat geen tijd verloren met zoeken. Dit komt dus ook de veiligheid van
de burger ten goede.

Ongevallenregistratie
In de opvallende politieauto's is ook een ongevallenregistratiesysteem
ingebouwd. Het systeem registreert op het moment van een ongeval een
aantal zaken, zoals het al dan niet voeren van verlichting of
zwaailicht en sirene. Maar bijvoorbeeld ook de snelheid, het gebruik
van richtingaanwijzers en remmen.

Binnen de politie wordt veel aandacht geschonken aan het veilig rijden
met hoge snelheid en het gebruik van zwaailicht en sirene. Het
ongevallenregistratiesysteem draagt bij aan de bewustwording van
agenten om op een verantwoorde manier naar prioriteit 1
(spoed)meldingen te rijden.

De combinatie van deze drie middelen leidt er toe dat politie Noord- en
Oost-Gelderland op een professionele en efficiënte wijze de prioriteit
1 (spoed)meldingen in de regio kan afhandelen.

Bron: Politie Noord- en Oost-Gelderland

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular