Persvrijheidlezing 2005 tijdens de wereldpersvrijheiddag 3 mei a.s.

Ayaan Hirsi Ali zal op dinsdagmiddag 3 mei as de Persvrijheidlezing
2005 houden. Arendo Joustra, hoofdredacteur van het opinietijdschrift
Elsevier en bestuurslid van het Nederlands Genootschap van
Hoofdredacteuren, treedt op als haar co-referent.

Het Nederlands Persmuseum, de vereniging van dagbladuitgevers de
Nederlandse Dagblad Pers (NDP) en de Nederlandse Vereniging van
Journalisten ( NVJ) - de organisatoren van de persvrijheiddag in ons
land - zijn bijzonder vereerd met de komst van de VVD-politica en haar
co-referent Joustra.

Het verdere programma op 3 mei a.s. wordt mede ingevuld door
Wereldomroep, Free Voice en Press Now. Tevens zal in samenwerking met
Freedom House een actueel beeld worden geschetst van de persvrijheid in
eigen land en daarbuiten.
Vorig jaren spraken Job Cohen, de burgemeester van Amsterdam en Piet Hein Donner, minister van justitie, op de persvrijheiddag.

Aangezien rekening wordt gehouden met grote belangstelling voor de
lezing van Hirsi Ali en het aanvullende programma zal medio maart een
e-mailadres worden geopend voor inschrijving van belangstellenden uit
de wereld van pers, politiek en openbaar bestuur. Tegen die tijd worden
ook het verdere programma en de locatie van de persvrijheidlezing 2005
bekend gemaakt.

Bron: Nederlandse Vereniging van journalisten