AZ bouwt het eerste voetbalstadion dat straks is aangesloten op het warmtenet van een huisvuilcentrale. Het warmtenet is opgezet naar aanleiding van een studie voor Boekelermeer door het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN). Hierin werd aangegeven dat de warmte die vrijkomt bij het verwerken van huisvuil door de huisvuilcentrale hergebruikt kan worden.

Inmiddels levert het alternatieve warmtenet een belangrijke bijdrage aan de vermindering van CO2 uitstoot op het bedrijventerrein. AZ is niet de grootste warmteafnemer van de huisvuilcentrale,maar zal naar verwachting wel de meeste
bekendheid geven aan deze manier van duurzaam energiegebruik. Naast de bedrijven op Boekelermeer Zuid worden ook de bedrijven die zich in de toekomst rond het stadion vestigen op het warmtenet aangesloten. De Huisvuilcentrale die vlak bij het nieuwe stadion is gevestigd verbrand huisvuil uit heel Nederland en een groot deel van de rest van de wereld. Volgens velen worden daarmee kostbare grondstoffen vernietigd die anders hergebruikt hadden kunnen worden. Ook houdt de Huisvuilcentrale een grondige discussie over de beperking van de afvalstroom tegen. De huisvuilcentrale zelf wijst steeds op de hoeveelheid energie die wordt opgewerkt en de restwarmte die nu voor het industrieterrein gebruikt gaat worden. Het AZ stadion, met grootschalig winkelcentrum, sluit het industrieterrein af.

bron:Gemeente Alkmaar