Van 31 oktober tot en met 4 november vindt
de 37e editie van een belangrijke internationale conferentie over
tuberculose in Parijs plaats: de Union World Conference on Lung
Health. Een van de onderwerpen is de opkomst van een
superresistente vorm van tuberculose: XDR-TB (Extensively Drug
Resistant Tuberculosis). Volgens Artsen zonder Grenzen(AZG) kan
deze zeer gevaarlijke variant, die steeds vaker voorkomt, niet
behandeld worden met de bestaande behandelmethoden; vasthouden aan
de standaardprocedures voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe
tbc-medicijnen is fataal voor honderdduizenden mensen. Deze
stelling, samen met een studierapport, presenteert de
hulporganisatie tijdens de conferentie.

Elk jaar krijgen 9 miljoen mensen
wereldwijd tuberculose, daarvan sterven er 1,7 miljoen. Ongeveer
een half miljoen lijdt aan multiresistente tuberculose, wat inhoudt
dat de patiënt niet (meer) reageert op twee of meer
eerstelijnsmedicijnen. Patiënten

die lijden aan de superresistente
tbc-variant reageren niet op twee zogenaamde eerstelijnsmedicijnen,
noch op twee tweedelijnsmedicijnen. Dit betekent dat deze
tbc-variant nu vrijwel onbehandelbaar is. Uit een externe studie
uitgevoerd in

Zuid-Afrika bleek dat 53 patiënten
aan superresistente tuberculose leden. Daarvan was de helft nog
niet eerder tegen tuberculose behandeld, wat betekent dat de
resistentie in hun geval niet was ontstaan door verkeerd
medicijngebruik, maar dat zij rechtstreeks waren geïnfecteerd
door een ander persoon. 52 van hen zijn overleden.

'Het volgen van de gebruikelijke
procedure voor medicijnenonderzoek en -ontwikkeling zou een ramp
zijn voor de behandeling van superresistente tuberculose,' zegt
Rob Broeder, medisch adviseur van Artsen zonder Grenzen. 'Deze
superresistente tuberculosevariant proberen te bestrijden met de
huidige middelen is zoiets als met een tuinslang proberen een
bosbrand te blussen.'

Volgens Artsen zonder Grenzen geeft het
ontstaan van superresistente tbc aan hoe de aanpak van de ziekte
door de Wereldgezondheidsorganisatie gefaald heeft. De
Wereldgezondheidsorganisatie moet versneld nieuwe medicijnen laten
ontwikkelen tegen de superresistente variant. Geen van de
medicijnen die nu in ontwikkeling zijn, gaan in de nabije toekomst
de behandeling van de ziekte verbeteren. Er moeten nieuwe
prioriteiten worden gesteld, er moet meer geld komen voor
onderzoek, en de organisatie moet samenwerken met
gezondheidsautoriteiten en farmaceutische bedrijven. Er moeten
eenvoudigere tests komen en nieuwe medicijnen moeten beschikbaar
worden gesteld aan patiënten waarbij de ziekte direct
levensbedreigend is (het zogenaamde compassionate use).

bron:AZG