Aantal moeilijk-traceerbaren minder dan honderd

06-01-2005 | Het aantal moeilijk-traceerbare Nederlanders dat zich in
het rampgebied in Azië bevindt, is gedaald tot minder dan honderd.
Vorige week waren er dat nog ruim vijfhonderd. Op de lijst van
moeilijk-traceerbaren staan Nederlanders die mogelijkerwijs in het
rampgebied verbleven tijdens de zeebeving en van wie sindsdien niets
meer vernomen is. Ruim dertig Nederlanders zijn nog vermist. Bij deze
personen is er een concrete indicatie dat ze zich direct in het
getroffen gebied bevonden en van wie men vermoedt dat er niets meer
vernomen zal worden. Het officiële aantal Nederlandse overledenen staat
momenteel op zeven. Het ministerie van Buitenlandse Zaken houdt er
ernstig rekening mee dat het aantal doden en vermisten nog verder zal
stijgen.

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken