Het college van B en W vraagt het bestuur van Simplon het nieuwe beleidsplan Simplon: het nieuwe podium voor popcultuur uit te voeren. Het plan geeft het college het vertrouwen dat het bestuur in staat zal zijn vorm te geven aan een nieuwe toekomst van Simplon. Daarbij horen een goed podium, een weloverwogen artistiek beleid, adequate voorzieningen en een optimaal publieksbereik. Op al die punten komt Simplon in het nieuwe beleidsplan tegemoet aan de wensen van het college. Ook de Groninger Adviescommissie Cultuur (GAC) staat positief tegenover het nieuwe beleidsplan. Met de inhoud van het nieuwe beleidsplan sluit Simplon aan bij à©à©n van de doelstellingen van de cultuurnota In het oog, in het hart: versterken van de culturele infrastructuur.

De raad heeft op 26 januari 2005 besloten Simplon de opdracht te geven om een beleidsplan te maken op basis van het raadsvoorstel Simplon Up: kwaliteit voor jongeren.

De belangrijkste nieuwe doelstelling van Simplon is het programmeren, faciliteren, organiseren en ontwikkelen van popcultuur voor en door jongeren. Simplon gaat jongeren niet alleen de ruimte bieden voor hun ideeën over popcultuur, maar laat hen ook (deels) de programmering en producties verzorgen. Grover Pop en de Zapclub blijven gehuisvest binnen Simplon.

De Groninger Adviescommissie Cultuur vindt dat het beleidsplan een helder profiel biedt voor een podium voor popcultuur. Volgens de GAC is het beleidsplan een plan met potentie en perspectief. Op basis hiervan kan Simplon in de komende jaren een belangrijke rol vervullen als tweede stedelijk popcultuurpodium en als werkplaats op het gebied van jongerenpopcultuur in de gehele noordelijke regio. Dit betekent een belangrijke versterking van het pop- en muziekklimaat voor jongeren.

Het Beleidsplan en het advies van de GAC zullen op 26 mei in de gemeenteraad aan de orde komen. Vorig jaar werd besloten dat Simplon een bedrag van EUR 270.000,- moest bezuinigen. Uit het nieuwe beleidsplan wordt duidelijk dat Simplon de voorgestelde bezuiniging, zoals voorgesteld in het raadsvoorstel Simplon Up: kwaliteit voor jongeren, niet helemaal kan realiseren. Er resteert nog een structureel tekort van EUR 85.000,-. Bij de behandeling van de gemeentebegroting 2006 komt het tekort aan de orde.

bron:Gemeente Groningen