Ondanks het nationale screeningsprogramma voor baarmoederhalskanker (´het uitstrijkje') wordt in Nederland jaarlijks nog bij 700 vrouwen deze vorm van kanker vastgesteld. Belangrijke redenen hiervoor zijn dat meer dan 30% van de vrouwen uit de risicogroep niet deelnemen aan het onderzoek en dat voorstadia van baarmoederhalskanker niet altijd effectief worden opgespoord.

 Primaire preventie, voorkoming van het ontstaan, van baarmoederhalskanker door vaccinatie kan helpen om de levens te redden van vele vrouwen die nog steeds aan deze ziekte overlijden. Daarnaast wordt de druk verlaagd die de ziekte op het zorgstelsel legt omdat minder patiënten met baarmoederhalskanker moeten worden behandeld. Tot deze conclusie kwamen vooraanstaande Europese deskundigen op het gebied van baarmoederhalskanker samen met ongeveer 100 Europese journalisten gedurende een door Sanofi Pasteur MSD georganiseerde persconferentie tijdens een vooraanstaand Europees kankercongres (European Cancer Conference, ECCO) in Parijs.

Om de impact van de ziekte aan te geven wordt gewezen op het feit dat in Nederland jaarlijks meer dan 200 vrouwen aan baarmoederhalskanker overlijden. Ondanks recente medische vooruitgang en screening blijft baarmoederhalskanker de op à©à©n na belangrijkste doodsoorzaak door kanker (na borstkanker) onder jonge vrouwen (15-44 jaar) in Nederland. Veel vrouwen ondergaan behandelingen (zoals operatief ingrijpen, chemotherapie en radiotherapie) die schadelijke effecten kunnen hebben: steriliteit bijvoorbeeld of een verhoogd risico op late spontane abortus bij vrouwen die na de behandeling zwanger worden.

Op internationaal niveau werden de gevolgen van de ziektelast besproken in het licht van recente resultaten. Deze wijzen uit dat een quadrivalent humaan papillomavirus-vaccin (type 6, 11, 16, 18) in een grootschalig fase III klinisch onderzoek een bescherming biedt van 100%* tegen voorstadia van baarmoederhalskanker en niet-invasieve baarmoederhalskanker die worden geassocieerd met humaan papillomavirus 16 en 18.

Primaire preventie door vaccinatie als eerste verdedigingslinie
Aangezien baarmoederhalskanker wordt veroorzaakt door het humaan papillomavirus, is door Sanofi Pasteur MSD een quadrivalent vaccin tegen humaan papillomavirus (type 6, 11, 16, 18) ontwikkeld om primaire preventie van vroege celafwijkingen tot en met baarmoederhalskanker mogelijk te maken. De aangetoonde bescherming van het vaccin tegen vergevorderde voorstadia van baarmoederhalskanker** wijst erop dat het quadrivalente vaccin baarmoederhalskanker effectief kan voorkomen en derhalve een belangrijke doorbraak in de oncologie is. 'Vaccinatie zal screening echter niet vervangen, maar zal worden gebruikt voor primaire preventie, terwijl screening een rol zullen blijven spelen bij secundaire preventie***', aldus professor Ole-Erik Iversen van het Haukeland ziekenhuis dat verbonden is aan de universiteit van Bergen (Noorwegen). 'Vaccinatie vormt een bijzonder interessante nieuwe methode om deze zeer agressieve ziekte te voorkomen', aldus professor Roland Bugat van het Franse INCa (Institut National du Cancer). Hij sloot de conferentie af met de woorden: 'Gezondheidsautoriteiten dienen adequate vaccinatieprogramma's in overweging te nemen omdat vaccinatie tot een aanzienlijke vooruitgang kan leiden door zowel de incidentie als de mortaliteit van baarmoederhalskanker te verlagen'.

Met een 96,97% betrouwbaarheidsinterval (CI) van [76 - 100]. ?12,167 vrouwen namen deel aan het onderzoek

Om ethische redenen werd het ongepast geacht om baarmoederhalskanker zelf als het eindpunt te kiezen om werkzaamheid tegen baarmoederhalskanker aan te tonen. Dit zou betekenen dat men vrouwen in het klinische onderzoek het stadium van baarmoederhalskanker zou laten bereiken. Daarom werden vergevorderde voorstadia van baarmoederhalskanker gekozen als geschikte eindpunten voor de klinische ontwikkeling van het quadrivalente vaccin tegen humaan papillomavirus. 
Secundaire preventie in dit verband doelt op de vroege detectie van diverse voorstadia van baarmoederhalskanker.

bron:Sanofi