Wetenschappers hebben in Indonesië sporen gevonden van vier hele jonge Javaanse neushoorns, allen geboren in de afgelopen weken. Dit is een zeer verrassende babyboom voor deze ernstig bedreigde diersoort. Wereldwijd leven naar schatting nog minder dan 60
Javaanse neushoorns in het wild. De sporen zijn gevonden in Ujung Kulon National Park door een team WNF-medewerkers, biologen, parkwachters en lokale mensen die erop uitgetrokken waren om te kijken hoe de neushoorns het maakten na de recente aardbeving op
het eiland Java. Dit is voor het eerst in drie jaar tijd dat bewijzen gevonden zijn van de geboorte van Javaanse neushoorns.

De Javaanse neushoorn is waarschijnlijk het meest zeldzame grote zoogdier op aarde en in ieder geval de meest zeldzame van de vijf nog in het wild levende neushoornsoorten. In Ujung Kulon leven naar schatting 28 tot 56 Javaanse neushoorns. De enige andere bekende populatie komt voor in het Cat Tien Nationaal Park in Vietnam, waar er waarschijnlijk niet meer dan acht leven.

Enkele weken geleden vonden de onderzoekers de eerste aanwijzingen dat er een neushoornjong was geboren. Het team trof kleine pootafdrukken (ongeveer 16-17 cm groot) aan naast grotere sporen die afkomstig waren van de moeder. Een dag na deze eerste ontdekking werden in een ander gebied nog eens pootafdrukken van een moeder en een jong aangetroffen, met enigszins andere afmetingen. Beide sporen waren hooguit enkele dagen oud. Dezelfde dag kwam een tweede team oog in oog te staan met een ander jong, volgens de waarnemingen van het team een vrouwtje, en haar moeder. Dit team vond de dag daarna een vierde kleine pootafdruk op alweer een andere plaats.

'Javaanse neushoorns leven diep in het regenwoud en het is heel ongewoon dat ze worden gezien,' zegt Adhi Rahmat Hariyadi, namens WWF-Indonesië werkzaam in Ujung Kulon. 'Ons team heeft echt geluk gehad dat het een moeder met jong heeft kunnen waarnemen op hun vaste route van het noorden naar het zuiden van het schiereiland van Ujung Kulon, tijdens het controleren van cameravallen in het gebied.' Deze camera's met bewegingssensor fotograferen elk dier dat voorbij komt lopen. 'De ontdekking dat deze populatie zich voortplant en in aantal toeneemt is bijzonder hoopgevend voor de toekomst van de soort.'

Vanwege de afstand tussen de vier plekken waar de ontdekkingen zijn gedaan en de verschillen in de afmetingen van de pootafdrukken concluderen de onderzoekers dat sprake is van vier verschillende jongen. Het Wereld Natuur Fonds en de medewerkers van het park hopen dat het lukt foto's te maken van de jongen met behulp van de in het gebied geïnstalleerde cameravallen.

Het feit dat nu bewezen is dat de populatie Javaanse neushoorns in Ujung Kulon zich weer voortplant onderstreept volgens het WNF het belang om de belangrijkste bedreigingen voor deze zeldzame soort aan te pakken. Dit zijn de concurrentie om voedsel en ruimte met de in het gebied levende wilde runderen (zogenaamde 'banteng') en een van buiten het gebied afkomstige palmsoort die de groei en verspreiding van de lievelingsplanten van de neushoorns bemoeilijkt. Het Wereld Natuur Fonds wil op termijn ook een tweede populatie Javaanse neushoorns creëren in een ander beschermd gebied buiten het park om de
soort minder kwetsbaar te maken en te voorkomen dat een ziekte of natuurramp de populatie in een klap zou kunnen uitroeien.

bron:WWF