Het werk van personeel in zwembaden is
aanzienlijk veiliger geworden. Ruim 82 procent van de werkgevers
doet genoeg om hun medewerkers te beschermen tegen agressie en
geweld door bezoekers. Dit blijkt uit een rapport van de
Arbeidsinspectie die vorig jaar bij 355 zwembaden heeft
geïnspecteerd.

Uit het rapport blijkt dat bij het werken
met chemische stoffen, zoals chloor, veel lichte overtredingen zijn
geconstateerd. Bij ruim drie kwart van de zwembaden was dit het
geval. Zwembaden werken met chloor om het zwemwater schoon te
houden. Voor de productie van chloor zijn chemische stoffen nodig,
die gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid. Verder is er bij
onjuist gebruik gevaar voor ontploffingen. De meeste, lichtere,
overtredingen betroffen het ontbreken van etiketten op
opslagreservoirs en leidingen. Door deze etiketten is bij
calamiteiten meteen duidelijk om welke stoffen het gaat.

Uit gesprekken met medewerkers van
zwembaden blijkt dat meer dan de helft te maken heeft met agressie
en geweld door bezoekers. Dit kan grote psychische gevolgen hebben
en leiden tot ziekteverzuim. Zwembaden trainen nu hun medewerkers
hoe ze hiermee kunnen omgaan. Ook hebben ze huisregels opgesteld
voor bezoekers en wordt ingegrepen bij overtreding daarvan. Verder
is de nazorg voor personeel over het algemeen goed geregeld.

Bij de vorige controles van de
Arbeidsinspectie in 1998 was nog sprake van misstanden. Toen was
nog maar 40 procent van de zwembaden zich bewust van de
risico’s van lastige bezoekers voor het personeel.

bron:SZW