De rechtbank ’s-Hertogenbosch acht
niet wettig en overtuigend bewezen dat de verdrinkingsdood van een
4–jarig jongetje in februari 2005 in een zwembad in
’s-Hertogenbosch aan de schuld van de badmeester is te
wijten.

De rechtbank oordeelt dat niet voldoende
is gebleken dat het jongetje onder water is geraakt gedurende de
tijd dat deze badmeester belast was met het toezicht op het
golfslagbad en evenmin dat hij het overlijden van het jongetje had
kunnen voorkomen.

De rechtbank meent bovendien dat er geen
sprake is van aanmerkelijke schuld bij de exploitatiemaatschappij
van het Bossche zwembad. Er is volgens de rechtbank niet vast komen
te staan dat er onvoldoende toezicht in algemene zin was of dat er
anderszins onvoldoende maatregelen zijn genomen om het ongeluk te
voorkomen.

Bron: Rechtbank 's-Hertogenbosch