Twee bakkers in Den Haag zijn gisteren door de Arbeidsinspectie

betrapt op het in dienst hebben van in totaal vijf illegale

werknemers. De inspectie heeft de twee ondernemers aangekondigd dat zij een boete kunnen verwachten.

De controle vond zondagmorgen plaats in de Haagse wijk Transvaal. Drie
bakkersbedrijven werden bezocht; à©à©n van hen was in orde. De andere
hadden respectievelijk twee en drie illegalen aan het werk.
Ondernemers kunnen boetes verwachten tot 8.000 euro per illegale
werknemer. In de komende weken zullen in de regio Haaglanden nieuwe controles van de Arbeidsinspectie volgen.

De Arbeidsinspectie deelt sinds 1 januari boetes uit om illegale
arbeid te bestrijden. Và³à³r die tijd maakte de dienst proces-verbaal op,
maar het duurde dan vaak langere tijd voor de werkgever werd
bestraft. Nu geldt een lik-op-stukbeleid. Bovendien zijn de boetes per
1 januari verhoogd: van circa 900 euro naar maximaal 8.000 euro per illegale werknemer.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid