Koningin Beatrix heeft mr. dr. J.P.
Balkenende, gelet op het verslag van de informateur en de daarin
vervatte conclusie, verzocht op de kortst mogelijke termijn een
kabinet te vormen van CDA, PvdA en de ChristenUnie. Koningin
Beatrix heeft vrijdagmiddag 9 februari 2007, op Paleis Huis ten
Bosch, J.P. Balkenende ontvangen. Balkenende heeft de Koningin
verzocht deze opdracht in beraad te mogen houden. Dit heeft het
Kabinet der Koningin medegedeeld.

Formateur Balkenende begon vrijdag met
zijn opdracht om een nieuw kabinet samen te stellen met ministers
en staatssecretarissen van CDA, PvdA en ChristenUnie. Balkenende
zegt daarvoor 'zeer gemotiveerd' te zijn. Balkenende heeft
vrijdagmiddag een gesprek gehad met informateur Wijffels. Hij zei
'erkentelijk' te zijn voor het werk dat Wijffels heeft gedaan.
'We kunnen terugzien op een geslaagd proces. We hebben een aantal
weken intensief met elkaar onderhandeld. En dat is goed afgerond
met een regeerakkoord', aldus Balkenende.

Volgende fase

Maandag ontvangt Balkenende de
fractievoorzitters van CDA, PvdA en ChristenUnie om te spreken over
het verdere proces, de verdeling van de posten van ministers en
staatssecretarissen. Als de verdeling vaststaat, begint het proces
van het uitnodigen van de kandidaat-bewindspersonen. Balkenende
verwacht dat er aan het einde van de week van 19 februari 2007 een
nieuw kabinet kan zijn.

bron:RVD