Elk debat over energiezekerheid moet ook
gaan over klimaatverandering en de verbanden met de economie.
Volgens minister-president Balkenende en de Britse premier Blair
gaat het om een 'historische politieke keuze'. Dat schrijven
Balkenende en Blair in een brief aan de Finse minister-president
Vanhanen. Finland is op dit moment voorzitter van de EU. De brief
is ook verstuurd aan voorzitter Barroso van de Europese Commissie,
met een kopie aan de overige regeringsleiders.

Balkenende woont de informele Europese
Raad bij, die op 20 oktober 2006 in Lahti wordt gehouden.'We
hebben een periode van slechts tien tot vijftien jaar om de stappen
te nemen die nodig zijn om te voorkomen dat we catastrofale
keerpunten passeren. Dit zou serieuze gevolgen hebben voor onze
economische groeiperspectieven, de veiligheid van onze bevolking en
de beschikbaarheid van bronnen, vooral energie. We moeten dus snel
handelen', schrijven Balkenende en Blair.

De noodzaak om te reageren op
klimaatverandering kan, volgens hen, worden gezien als een last.
Maar ook als een 'eens per generatie-kans' voor Europa om de
politieke wil en middelen te mobiliseren om het energiesysteem te
transformeren en te moderniseren. De EU moet daarin
vooroplopen.

bron:RVD