Minister-president Balkenende noemt de
afspraken van de EU-landen op het gebied van klimaat en energie
'een belangrijke stap'. 'We hebben ambitieuze doelen
afgesproken', zei hij na afloop van de EU-top op 9 maart in
Brussel. De EU-leiders hebben afgesproken dat zij erop inzetten dat
de industrielanden wereldwijd hun uitstoot van broeikasgassen in
2020 met 30% hebben verminderd ten opzichte van 1990.

Om die ambitie te onderstrepen, spraken
zij af om - ongeacht wat de andere landen doen - de uitstoot van
CO2 in ieder geval met 20% ten opzichte van 1990 naar beneden te
brengen.

Ook wordt een energiebesparing van 20%
nagestreefd. Daarnaast moet het aandeel hernieuwbare, duurzame
energie 20% worden, het aandeel biobrandstoffen 10%.

Volgens Balkenende waren deze afspraken
een paar jaar geleden onmogelijk. 'Nu kon het wel. Dat is
betekenisvol en buitengewoon belangrijk', zei hij na afloop van de
EU-top.

Kernenergie

De EU-landen zijn ook overeengekomen dat
kernenergie niet meetelt bij de bindende doelstelling van 20%
hernieuwbare energie.

Volgens Balkenende is er in Nederland geen
taboe op de discussie over kernenergie. 'Maar het coalitieakkoord
is duidelijk: in deze kabinetsperiode bouwen we geen nieuwe
kerncentrales.'

Innovatieve kolencentrale

Minister-president Balkenende zei ook dat
Nederland van plan is in ieder geval één zeer
innovatieve schone kolencentrale te bouwen. De CO2 die deze
kolenvergassingscentrale produceert, wordt ondergronds in
voormalige gasvelden opgeslagen.

Volgens Balkenende gaat het om een
demonstratieproject waarvan andere Europese landen kunnen leren.
Het project past bij de ambitie van de Europese Commissie om tien
tot twaalf grote proefprojecten op te zetten, die bijdragen aan de
vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

Elektriciteitsmaatschappijen en regio's
hebben al belangstelling getoond voor het project. De
minister-president verwacht dat er snel een besluit valt. De
centrale kan in 2013 werken.

Spaarlampen

Verder noemde Balkenende het positief dat
in Europees verband wordt gekeken naar energiebesparende
verlichting. 'Licht is een enorme energieslurper, daar valt nog
veel te winnen.'

Bron:RVD