Premier Jan Peter Balkenende heeft
woensdag het eerste exemplaar van de Bijbel voor de Zorg in
ontvangst genomen. ''Bij de huidige zorgvragen is het belangrijk
de bijbel toegankelijk te maken. De noodzaak van spiritualiteit in
de zorg heb ik zelf ervaren tijdens mijn periode in het
ziekenhuis'', aldus de premier.

De uitreiking vond plaats in Heerenveen,
bij de aftrap van de CDA-campagne voor de Provinciale Staten. De
Bijbel werd uitgereikt door dr. Myriam Steemers-Van Winkoop,
directeur van de christelijke vereniging van zorgaanbieders
Reliëf.

''Ik weet zeker dat u veel mensen van
dienst bent met deze uitgave'', zei Balkenende, die vroeg om meer
aandacht voor het levensbeschouwelijke perspectief in de zorg.

Het Nederlands Bijbelgenootschap en
Reliëf hebben de Bijbel samen ontwikkeld. De uitgave is
bedoeld om iedereen in de zorg te ondersteunen met levensvragen. De
Bijbel voor de Zorg biedt de complete tekst van de Nieuwe
Bijbelvertaling met extra leeswijzers over vragen rond ziekte,
lijden, genezing, kracht, hoop, leven en sterven.

Het de eerste keer dat er in Nederland een
bijbel verschijnt die speciaal toegesneden is op de zorgsector.

Volgens het Bijbelgenootschap en
Reliëf bestaat er behoefte aan teksten die een positieve rol
kunnen spelen in de zorgsituatie. Oorzaak hiervan is ''de
voortschrijdende secularisatie enerzijds en de groeiende waardering
voor spiritualiteit anderzijds''. ''Mensen weten niet altijd de
weg meer in een bijbel, zodat een uitvoering met duidelijke
handvaten kan helpen om mensen vanuit hun geestelijke vragen te
verstaan.''

Bron: IKON