'Oorlog is mensenwerk. Maar vrede is ook
mensenwerk. Laten we op deze vierde mei uit die gedachte kracht en
hoop putten.' Minister-president Balkenende zei dat bij de
herdenking van mensen die in oorlogssituaties omkwamen. De
minister-president sprak bij de Dodenherdenking op de Algemene
Begraafplaats Crooswijk in Rotterdam.

Tijdens de herdenking werden kransen
gelegd bij zes monumenten: de Erehof van Verzet, het Korea
Monument, het Indië Monument, het Burgermonument, het
Geallieerden Monument en het Militair Erehof.

In zijn toespraak herinnerde Balkenende
aan het leed van Rotterdam en Rotterdammers tijdens de Tweede
Wereldoorlog. 'De stad heeft vijf jaar lang zwaar onder vuur
gelegen. Letterlijk en figuurlijk.'

Kwetsbare vrede

De slachtoffers van de conflicten uit de
jaren '40, '50 en '60 van de vorige eeuw hebben ons hun verhalen
nagelaten, zei Balkenende. Deze verhalen 'doen ons keer op keer
beseffen hoe kwetsbaar vrede is. En dat we onze vrede moeten
beschermen en koesteren.'

De minister-president stond ook stil bij
de slachtoffers elders in de wereld. 'In het overgrote deel van
Europa hebben we al meer dan zestig jaar vrede en stabiliteit. In
andere delen van de wereld zuchten mensen nog onder het juk van
gewapende conflicten en onderdrukking. Dagelijks vallen daar nog
slachtoffers. Vandaag staan we daarbij stil.'

Lichtpuntjes

Volgens Balkenende zijn er altijd
'lichtpuntjes', 'hoe hopeloos en donker een situatie ook
lijkt'.

'Mensen die zich verzetten tegen hun
onderdrukking. Mensen van verre die jou de hand komen reiken.
Bevrijders die huis en haard verlaten om andermans veiligheid te
bevechten. Mensen die met gevaar voor eigen leven de vrijheid en de
internationale rechtorde dienen. Ook nu nog. Ook Nederlanders. Zij
verdienen ons grootste respect.'

Bron:RVD