Ook de balkons van de woningen in Botter 1 en 2 zijn vrijgegeven voor
gebruik. Uit een onderzoek naar de sterkte van de bouwconstructie van
de balkons is gebleken dat deze geschikt zijn voor normaal gebruik. In
de komende tijd worden de berekeningen verder uitgewerkt. Over ongeveer
een maand wordt het eindrapport verwacht.

Geen enkel risico  
Twee weken geleden is TNO met haar onderzoek voor Anopolis gestart.
Reden hiervoor was de twijfel aan de constructieve veiligheid van de
balkons. Hoewel er geen gevaar voor instorting was, heeft ook Vestia
Rotterdam Feijenoord geen enkel risico genomen. Uit voorzorg werden de
bewoners van de woongebouwen Botter 1 en 2 geadviseerd tijdelijk hun
balkons niet te betreden.   
 
Spreekuur  
Vestia Rotterdam Feijenoord heeft de bewoners van Botter 1 en 2 vandaag
per brief ingelicht over de tussentijdse resultaten. Bovendien is er
een speciaal spreekuur ingesteld om de vragen van bewoners direct te
kunnen beantwoorden.   
 
Bron: Vestia Rotterdam Feijenoord