Bij het versturen van een direct mailing wordt er volgens onderzoek te weinig aandacht besteed aan de relevantie voor de ontvanger. Dit blijkt uit een onderzoek van het Britse DMA. Bij het voeren van dialoogmarketing is het van groot belang dat er op een gepersonaliseerde wijze gecommuniceerd wordt richting de doelgroep, maar dit gebeurd volgens het onderzoek echter te weinig of op beperkte wijze. Een database met uitgebreide informatie en profielen van de doelgroep kan daarbij helpen.

Het is zelfs zo ernstig gesteld met de direct mail dat ruim 70 procent van de consumenten de brief vaak ongeopend weggooit, terwijl dat volgens de marketeers zelf slechts 48 procent is. Het onderzoek van het Britse Direct Marketing Association, http://www.marketingonline.nl/nieuws/ ModuleItem56450.html, toont met haar onderzoek duidelijk aan dat marketeers een verkeerd beeld hebben van mailings. Respectievelijk 16% en 5% van de consumenten gooien de brief weg door een verkeerd gespelde naam of adres of omdat de mailing er onaantrekkelijk uitziet. De marketeers zetten daar 39% en 16% tegenover, een volledig verkeerd beeld.

Het is zelfs zo dat ruim 86 procent pas een direct mail opent als er band is met het desbetreffende bedrijf. En dan is het nog van groot belang dat de inhoud aansluit bij de verwachtingen van diezelfde 86 procent. Een marketeer heeft dus nog heel wat zaken nodig om de ´perfecte‘˜ mailing te produceren. Een database met uitgebreide informatie van de doelgroep is van groot belang om er voor te zorgen dat de brief na het openen ervan niet alsnog de prullenbak in verdwijnt. Bij dialoogmarketing is het belangrijk om gegevens van je doelgroep te hebben in een overzichtelijke database en tegelijkertijd al een band te hebben met de ontvangers van de communicatie-uitingen, ook wel ´customer engagement‘˜ genoemd.

Volgens Pascal Selles van Marketingportaal (http://www.marketingportaal.nl/artikel/102/Het-belang-van-personalisatie) zijn er verschillende factoren die meespelen in de personalisatie van dialoogmarketing, waaronder de juiste data. à¢â‚¬Å“Alleen een lijst met namen is onvoldoende. Het is belangrijk om ook andere informatie te hebben, zoals: demografische factoren, socio-economische factoren, persoonlijke waarden en normen en interesses,à¢â‚¬ aldus Selles. Daarnaast moet er tevens rekening gehouden worden met het aantal contactmomenten die er plaatsgevonden hebben met de consument.

Hayo Baas van marketingsoftwareleverancier Alterian benadrukt de aanpak van datagedreven marketing: à¢â‚¬Å“Op die wijze kunnen bedrijven haar doelgroepen effectiever aanspreken, iets dat zich later laat terugvertalen in de ROI. Alle interacties met de consument moeten vastgelegd kunnen worden om te gebruiken voor vervolgacties richting dezelfde consument. Dialoogmarketing wordt steeds meer vanuit analyse gedreven, en heeft dus behoefte aan praktische software die bedrijven hierbij kan ondersteunen.à¢â‚¬

à¢â‚¬Å“Consumenten hebben er grote behoefte aan om met merken een vertrouwelijke band op te bouwen die ze het idee geeft bijzonder te zijn. Het antwoord van marketeers is personalisatie ofwel customization. Nieuw onderzoek van de Amerikaanse CMO Council onder 700 cmo`s en ceo`s van grote bedrijven noemt personalisatie dan ook de belangrijkste marketingtrend. Wereldwijd opererende bedrijven hebben baat bij een persoonlijke benadering van klanten die betrokkenheid creëert,à¢â‚¬ aldus een artikel op Advertising Age (Nederlandse vertaling via ProfNews: http://www.profnews.nl/886424/personalisatie-is-belangrijkste-trend-in-marketing).

Volgens Twinkle Magazine (http://twinklemagazine.nl/praktijk/2010/01/personalisatie-de-vijf-be/index.xml )zijn de technologieën belangrijk voor deze vorm van marketing: à¢â‚¬Å“Een persoonlijke benadering naar de klant is altijd al belangrijk geweest. Maar personalisatie is zowel in de b2b- als in de b2c-markt groeiende. Bedrijven streven ernaar om een zo‘˜n goed mogelijke klantervaring te bewerkstelligen, voor een positiever rendement. De nieuwste technologieën maken het voor bedrijven nog beter mogelijk om het juiste aanbod aan de juiste klant, op het juiste moment en via het juiste kanaal te bieden.à¢â‚¬

à¢â‚¬Å“Bedrijven moeten relevant zijn in het communiceren richting de doelgroep. Daarbij word het door de economisch zwaardere tijden steeds belangrijker om ROI aan te tonen en accountable te zijn, iets dat zeker lukt met het gebruik van de juiste software om marketinguitingen te versterken met de verzamelde data en informatie van de beoogde doelgroep. Door dit proces te automatiseren is het eenvoudiger om meer ROI te realiseren.à¢â‚¬, aldus Hayo Baas, Business Consultant bij Alterian.