In 2006 zijn 300 hoger opgeleide
vluchtelingen succesvol aan het werk geholpen door het UAF. Dit
betekent een verdubbeling van het aantal banen ten opzichte van het
voorgaande jaar. Dit is voor een belangrijk deel het resultaat van
het eind 2005 gestarte project Banenoffensief Vluchtelingen. Het
idee voor een Banenoffensief voor vluchtelingen onstond in reactie
op de moord op Theo van Gogh en was één van de
initiatieven die voortkwam uit de grote BIMB-conferentie in de
Ridderzaal begin 2005. Het Banenoffensief Vluchtelingen heeft als
doelstelling de hoge werkloosheid onder vluchtelingen terug te
dringen en wil in drie jaar 2.500 vluchtelingen extra aan het werk
helpen.

Het initiatief wordt uitgevoerd door een
samenwerkingsverband van het UAF, VluchtelingenWerk, Stichting
Emplooi en het CWI en wordt gefinancierd door het Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Dankzij het project kon UAF Job Support de
bemiddelingscapaciteit vergroten waardoor het aantal succesvolle
bemiddelingen in één jaar kon worden verdubbeld van
150 naar 300. Het UAF voerde het afgelopen jaar tevens de Campagne
BuitenGewooN met het

oogmerk het potentieel onder hoog
opgeleide vluchtelingen voor de arbeidsmarkt onder de aandacht te
brengen. Mede hierdoor wordt het UAF steeds vaker benaderd door
werkgevers die geschikte kandidaten zoeken voor hun vacatures. Zo
zijn inmiddels vluchtelingen succesvol aan het werk geholpen bij
ondermeer TNT, de Nederlandsche Bank, Siemens, het Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Belastingdienst, Berenschot en
de Rabobank.

Het UAF merkt ook het effect van een
aantrekkende economie en een toenemende behoefte aan hoger
opgeleide mensen op de arbeidsmarkt. Steeds meer bedrijven weten
hun weg te vinden naar UAF Job Support en maken gebruik van het
arbeidspotentieel dat onder vluchtelingen aanwezig is. Het bestand
van werkzoekende hoger opgeleide vluchtelingen is eveneens
toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren. In het studiejaar
2005-2006 studeerden een record aantal van 300 vluchtelingen met
steun van het UAF af. Naar verwachting zullen ook dit studiejaar
een groot aantal vluchtelingen aan het hoger onderwijs afstuderen
en beschikbaar komen op de Nederlandse arbeidsmarkt.

bron:St. v. vluchteling studenten

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular