De provincie Flevoland heeft de resultaten van het jaarlijkse
onderzoek naar de werkgelegenheid in Flevoland gepubliceerd. De
publicatie ´Statistiek van de werkgelegenheid, vestigingen en
arbeidsmarkt Flevoland 2004' geeft een gedetailleerd beeld van de
ontwikkelingen op het gebied van werkgelegenheid en bedrijfsvestigingen
over de periode 2003 - 2004.

Een deel van de conclusies is al in november 2004 naar buiten
gebracht. In de publicatie zijn de onderliggende cijfers in tabellen
weergegeven. Er zijn uitgebreide statistieken te vinden over de
onderwerpen beroepsbevolking, vestigingen, arbeidsplaatsen,
werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, pendel en bedrijventerreinen.

De belangrijkste conclusies zijn:

 

 • Tussen 2003 en 2004 is de werkgelegenheid gestegen met 3.300 banen (+ 2%, in Nederland -1%)
 • Het
  zijn de nieuwe vestigingen die voor de groei van de werkgelegenheid
  hebben gezorgd, 3.400 nieuwe vestigingen zorgden voor 8.600 banen
  versus 2.300 verdwenen vestigingen met 4.700 banen
 • Opvallende groeisectoren in 2004 zijn handel, transport, zakelijke dienstverlening en onderwijs
 • Met per saldo bijna 500 extra vestigingen overschrijdt de zakelijke dienstverlening de grens van 5.000 vestigingen
 • De werkgelegenheid via uitzendbureaus is gestegen
 • De werkloosheid is toegenomen, de Flevolandse beroepsbevolking groeide harder dan de werkgelegenheid
 • In 2004 was voor 2/3 deel van de beroepsbevolking een baan in Flevoland (doelstelling 90%)
 • Vergeleken
  met het gemiddelde in Nederland heeft Flevoland minder banen in de
  industrie, transport en gezondheidszorg. Bij landbouw en visserij,
  zakelijke dienstverlening en handel scoort Flevoland beter
 • Het aantal vestigingen is met 5% gegroeid (in 2003 +4%)
 • Lichte banengroei bij vestigingen met een buitenlandse ´moeder'.

Gedeputeerde
Andries Greiner van Economische Zaken ziet hoopgevende
aanknopingspunten in de uitkomsten van het onderzoek. "De cijfers
wijzen erop dat de economie aantrekt. Het is nu zaak dat het
bedrijfsleven vertrouwen toont in de economie en actief inspeelt op de
kansen die er in Flevoland liggen. We hebben de ruimte, voldoende
arbeidskrachten en goede mogelijkheden om bedrijven te helpen met hun
investeringen."

bron:provincie Flevoland