AEBS  betent "De route van Armoede via Educatie naar het Bedrijfsleven naar Status", AEBS organiseert op 26 oktober de eerste banenmarkt voor startende ondernemers.

 

Wist u dat:
* u kennis met ons kunt maken tijdens "DAVERENDE DONDERDAG", op 26 oktober a.s.;
* er speciale aanbiedingen zijn;
* u een leuke verrassing krijgt bij aankoop van verschillende producten;
* u vrienden, kennissen, en relaties ook mee mogen;
* externe specialisten je ter beschikking zullen staan;
* het een daverende donderdag wordt!!!

AEBS organiseert op 26 oktober haar eerste banenmarkt voor startende ondernemers.

Wie zijn wij?
AEBS is een samenwerkingsverband van YA!DECO LTD. En Coaching Today LTD.
YA!DECO is een bedrijf dat zich bezighoudt met reïntegratie van werkelozen naar zelfstandig ondernemerschap, computercursussen, bedrijfsadviezen over ICT-infrastructuur en de opzet en uitvoer van sociaal-maatschappelijke projecten. Coaching Today is een bedrijf dat zich onder meer bezig houdt met reïntegratie van werkelozen naar loondienst of zelfstandig ondernemerschap, reïntegratie van werkenden bij bedrijven, personeelstrainingen bij bedrijven en HRM-consultancy. Twee Partijen met visie op  Sociaal Maatschappelijk Ondernemen

 bron:AEBS