Twee vooralsnog onbekende mannen hebben vrijdagochtend 10 juni rond
8.50 uur geld gestolen uit een bank in Nijkerk. Eà©n van de mannen
baande zich met een moker een weg naar binnen, waar hij het geld heeft
weggenomen. Over de hoogte van het buitgemaakte geldbedrag wordt
vanwege het onderzoek geen mededeling gedaan.

Uit een eerste buurtonderzoek is gebleken dat de mannen zich op een
bromfiets verplaatst zouden hebben. De twee kwamen vanuit de Van
Curler- en Reynoltstraat richting de bank aan de Callenbachstraat
gereden, waar ze hun slag hebben geslagen. Daarna zouden ze via
dezelfde route weer zijn weg gereden.

Gevonden

Een soortgelijke bromfiets is door de politie inmiddels
teruggevonden bij een flat aan de Van Oldenbarneveldstraat.
Buurtonderzoek daar wijst uit, dat deze bromfiets mogelijk klaar
gestaan heeft. Getuigen melden dat het voertuig onder een zeil heeft
gestaan. Mogelijk is de bromfiets ook aan de kant van de Van
Zuijlenstraat gezien. Het buurtonderzoek rond de overval breidt zich
dan ook in deze richting uit.

Van de mannen zelf is vrijwel niets bekend. Duidelijk is dat ze
donkere kleding gedragen hebben. Andere bijzonderheden ontbreken
vooralsnog.

De politie is op zoek naar getuigen in een groot
gebied. Sowieso kunnen dat getuigen zijn die hebben gezien of gehoord
dat de mannen bij de bank met een moker aan de gang zijn geweest. Maar
er kunnen ook getuigen zijn die de mannen hebben gezien terwijl ze
onderweg waren. Dat zou opgevallen kunnen zijn rond de
Callenbachtstraat, de Reynoltstraat, de Van Curlerstraat, de
Hoogstraat, de Van Oldenbarneveldstraat of andere straten in de wijk
Rensselaer. Ook getuigen die de bromfiets onder zeil hebben gezien
worden verzocht contact met de politie op te nemen. Dit kan onder
nummer 0900 - 8844. Maar ook getuigen die niet gezien hebben wat zich
in Nijkerk heeft afgespeeld, maar informatie hebben over de toedracht
van dit misdrijf worden verzocht contact met de politie op te nemen.

Bron: Politie Gelderland-Midden, district West-Veluwe Vallei