Nieuwe website biedt alle informatie over banksparen en ontslagvergoedingen

Soest, 17 december 2009 Vandaag lanceert De Gouden Handdruk Specialist de nieuwe website over banksparen en ontslagvergoedingen (www.banksparen-ontslagvergoeding.nl). Naast direct uitbetalen, een lijfrente afsluiten of een stamrecht BV oprichten kunnen ontslagen medewerkers per 1 januari 2010 de ontslagvergoeding ook aanwenden voor de optie banksparen voor stamrecht. De overheid heeft banksparen voor stamrecht in het belastingplan 2010 opgenomen om de keuzemogelijkheid uit te breiden en meer concurrentie te bieden voor ontslagvergoedingen. Bij banksparen voor stamrecht kan men kiezen om de ontslagvergoeding te stallen op een geblokkeerde bank spaarrekening of een geblokkeerde beleggingsrekening. In de wekelijkse lezingen merkt de Gouden Handdruk Specialist dat banksparen voor stamrecht steeds meer bekendheid geniet in Nederland.

Banksparen voor stamrecht nog onbekend

à¢â‚¬Å“In de afgelopen weken merken wij dat deelnemers aan onze lezingen de optie banksparen voor stamrecht steeds meer herkennen als een nieuwe aanwendingsmogelijkheid voor de ontslagvergoedingà¢â‚¬, stelt Marius Winter, eigenaar van de Gouden Handdruk Specialist. à¢â‚¬Å“Door de snel veranderende regelgeving en de mogelijkheden omtrent ontslag wordt het juist besteden van de ontslagvergoeding wel als zeer complex ervaren. Samen met de hectische omgeving waarin een ontslagen medewerker zich vaak begeeft wordt er hierdoor nog wel eens de verkeerde financiële keuze gemaakt en dat is jammer!à¢â‚¬ Tot nu toe hebben ontslagen medewerkers - die een ontslagvergoeding ontvangen van hun werkgever een drietal mogelijkheden om hun ontslagvergoeding te besteden:

1. Het netto bedrag laten overmaken naar de privà© rekening en direct belasting laten inhouden door de werkgever.
2. Een direct ingaande of uitgestelde lijfrente verzekering afsluiten. De werkgever maakt de ontslagvergoeding over naar de verzekeringsmaatschappij.
3. Een Stamrecht BV oprichten. De werkgever maakt de ontslagvergoeding over naar de stamrecht BV.

Met de mogelijkheid van banksparen voor stamrecht wil de overheid optie 2 uitbreiden. De overheid verwacht dat vooral voor de lagere ontslagvergoeding de bankspaaroptie een aantrekkelijke keuze zal zijn. Het grote voordeel van banksparen voor stamrecht is dat het makkelijk op te zetten is en weinig kost.

Banken nog niet klaar voor banksparen voor stamrecht

à¢â‚¬Å“De overheid hoopt dat er meer concurrentie ontstaat en banken de producten goedkoper kunnen aanbieden en meer transparantie in de kosten laten zien. Dat was een punt van kritiek op levensverzekeraars in de afgelopen jarenà¢â‚¬, vervolgt Winter. à¢â‚¬Å“Kijkend naar de introductie van banksparen voor stamrecht verwacht ik dat de banken op 1 januari 2010 nog geen spaarrekeningen voor stamrecht kunnen aanbieden. De banken zullen daarbij onder andere een belasting inhoudingfaciliteit moeten toevoegen aan de bankspaarrekening. Een normale bankspaarrekening heeft dat nu nog niet.à¢â‚¬ Zodra de banken de producten introduceren zal de website www.banksparen-ontslagvergoeding.nl een vergelijking laten zien. De vergelijking wordt gebaseerd op de rentes die de bank vergoedt. De verwachting is dat eind januari 2010 de eerste banken hun producten voor banksparen voor stamrecht gaan introduceren.

Over De Gouden Handdruk Specialist

De Gouden Handdruk Specialist (www.goudenhanddrukspecialist.nl) informeert werknemers die een ontslagvergoeding ontvangen. De Gouden Handdruk Specialist adviseert boventallige of ontslagen werknemers over de financiële consequenties van ontslag. De Gouden Handdruk Specialist werkt landelijk en is gevestigd in Soest. De Gouden Handdruk Specialist is onderdeel van W&P Belastingadviseurs.

Meer informatie ontvangen over Banksparen voor Stamrecht?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marius Winter, eigenaar van goudenhanddrukspecialist.nl, telefoon 035- 602 94 84.