Nu Aedes -de vereniging van woningcorporaties- zich tegenstander heeft
verklaard van de huurplannen van minister Dekker, lijkt de basis voor
haar nieuwe huurbeleid volledig weggevallen. Al eerder keerden de IVBN
en de Woonbond zich tegen de plannen. De Woonbond vindt dan ook dat de
minister haar plannen voor het huurbeleid morgen in de Tweede Kamer
moet intrekken.  

 
Aedes geeft in een brief aan de Tweede Kamer te kennen dat als Dekker
haar huidige voorstellen handhaaft, er geen basis is voor een convenant
tussen de branchevereniging en de minister. Aedes maakt bezwaar tegen
het gebruik van de WOZ-waarde om te bepalen of woningen al of niet
worden geliberaliseerd. Net als de Woonbond vindt Aedes de WOZ-waarde
een onbruikbaar criterium. Maar in tegenstelling tot de Woonbond wil
Aedes de huren sterk optrekken.  
 
De bezwaren van Aedes raken Dekkers plannen in de kern. Dekker bevindt
zich nu in een zeer lastig parket. Ze zit nu met een plan waar zowel de
Woonbond, als de IVBN, als Aedes tegen zijn. Onder huurders is er al
lange tijd onrust over en verzet tegen de plannen van Dekker. De
minister is op geen enkele wijze tegemoet gekomen aan de forse kritiek
van een groot aantal gemeenteraden en wethouders, corporaties,
huurdersorganisaties, ouderenbonden, vakbonden, wetenschappers en de
Woonbond op haar huurplannen op haar plannen.   
 
Aedes heeft niet alleen inhoudelijke, maar ook financiële bezwaren
tegen de voorstellen van minister Dekker. Uit de beantwoording van de
laatste kamervragen over het huurbeleid blijkt dat minister Dekker wil
dat verhuurders structureel gaan meebetalen aan de
huursubsidie-uitgaven, te beginnen met 250 miljoen euro in 2006 en
jaarlijks stijgend met 20%. Dat is ruim 250 miljoen in 2006, 300
miljoen in 2007, 360 miljoen in 2008 432 miljoen in 2009 en 518 miljoen
in 2010. Tot dusverre rekende Aedes er op dat niet meer dan 250 miljoen
per jaar gedurende vier jaar moest worden bijgedragen.   
Nu deze rekening zwaar tegenvalt, zet Aedes in op nog meer ruimte om de
huren extra te verhogen, zodat de rekening via de huur kan worden
afgewenteld op huurders die geen huursubsidie ontvangen.  
    
De Woonbobnd heeft er bij de Tweede Kamer op aangedrongen geen groen
licht te geven voor Dekkers plannen. Het zou toch te gek zijn als
Dekker deze plannen die noch door huurders, noch door verhuurders, noch
door andere maatschappelijke organisaties worden gesteund, gewoon
doorzet.  
 
Dinsdag 8 maart vindt het debat over het huurbeleid in de Tweede Kamer
plaats. De Woonbond is zeer benieuwd naar de uitkomst ervan nu
verhuurders het compromis dat Dekker sloot met CDA en D66 lek
schieten.   

Bron: DE NEDERLANDSE WOONBOND