Protestants-christelijke basisscholen in Amsterdam, Zwolle en Friesland doen niet mee aan de eerstvolgende Kinderboekenweek in oktober omdat het thema dit jaar De Toveracademie is. De Vereniging Bijbel & Onderwijs, die een alternatieve christelijke kinderboekenweek houdt, meent dat magie van Harry Potter een duivels instrument is. De werkgroep Christelijke Kinderboeken biedt de christelijke basisscholen een alternatief thema: Wonderlijk!.

Jaarlijks wordt in oktober de kinderboekenweek georganiseerd. In de afgelopen 10 jaar werd volgens de Verenging Bijbel & Onderwijs regelmatig een thema gekozen dat op gespannen voet staat met de grondslagen voor christelijk onderwijs. Met het thema De Toveracademie wordt voor de vereniging "definitief een grens overschreden", aldus de website. Bijbel &Onderwijs roept ouders en scholen op haar website op niet mee te doen "aan het omvormen van christelijke scholen tot toveracademies". De vereniging roept ouders op hun kinderen van school te halen als dit gebeurd en alle schoolbesturen, schooldirecties en leraren op niet te accepteren dat de school omgevormd wordt tot ´toveracademie'. "sluit desnoods de school!", luidt het advies.

De Besturenraad, de belangenorganisatie voor christelijk onderwijs, vindt dat de organisatie van de Kinderboekenweek, de CPNB, rekening moet houden met de gevoelens binnen de basisscholen. "Het is jammer dat dit niet is gebeurd. Deze discussie hoeft namelijk niet. Maar tot nu toe hebben wij geen geluiden vanuit de scholen over deze discussie ontvangen", aldus een woordvoerder van de Besturenraad, waarbij 2400 scholen zijn aangesloten.

bron:RKK