Groep 7/8 van de SBO de Satelliet uit Haarlem heeft de ‘Webstrijd’ ThinkQuest Try Out gewonnen die het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak samen met Kennisnet hadden georganiseerd. Het onderwerp van de wedstrijd was ‘Criminaliteit en recht’. Jongeren in de leeftijd van tien tot veertien jaar werd gevraagd een website te maken waarin ze konden aangeven hoe criminaliteit in de wijk naar hun idee het beste kon worden aangepakt. Inschrijven voor de ‘Webstrijd’ was mogelijk als groep maar ook als individuele deelnemer. Een jury heeft uit het totaal van driehonderd inzendingen een voorselectie ‘individueel’ gemaakt en de winnende groep gekozen. Door middel van een poll op de ThinkQuest Try Out site van Kennisnet hebben jongeren zelf uit de voorselectie de uiteindelijke individuele winnaars gekozen. De jury bestond uit procureur-generaal Rieke Samson (die onder andere over jeugdzaken gaat), Margo Somsen (officier van justitie), Frank Spreuwenberg (rechter) en Takvor Avedissian (rechter). Donderdagmiddag 20 april zal een officier van justitie de prijs aan groep 7/8 uitreiken.

Winnaars ThinkQuest Try Out:
Winnaars groep: SBO de Satelliet uit Haarlem met hun website ‘Zicht op criminaliteit’
Winnaar individueel Primair Onderwijs: Aizo van basisschool Het mozaïek uit Delft met zijn website ‘Maak de wereld beter’
Winnaar individueel Voortgezet Onderwijs: Mika van het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé uit Leeuwarden met zijn website ‘Custodes’ De winnende websites en alle overige inzendingen zijn te bekijken op www.thinkquest.nl/tryout.

De kwaliteit van de inzendingen was boven verwachting. Zo hebben jongeren websites gemaakt over diverse onderwerpen over het thema ‘Criminaliteit’, zoals winkeldiefstal, de Rechtspraak, DNA-onderzoek en loverboys. Eén van de deelnemers heeft zijn website ‘Maak de wereld beter’ genoemd, dit ‘motto’ komt ook in andere websites terug. Sommige websites waren uitgebreid met discussieplaatsen en enquêtes. De winnaars vielen op door hun originaliteit, creativiteit en toegankelijkheid. Bovendien bleven ze dicht bij de taal van de eigen doelgroep.

De officier van justitie in de VetVerkeerdkrant
In sommige websites die door de jongeren zijn gemaakt over het thema ‘Criminaliteit en recht’ wordt ook de officier van justitie genoemd. Een officier van justitie heeft een belangrijke rol bij alles wat met de opsporing en vervolging te maken heeft. Maar wat houdt het werk van een officier van justitie nu precies in? In de laatste VetVerkeerd Krant, de jongerenkrant van het OM, staat de officier van justitie centraal. Hoe word je officier van justitie? En wat is de rol van de officier bij een moordzaak? Zo vertelt jeugdofficier van justitie Lisan Wösten in de krant dat zij in haar werk ziet dat verveling bij jongeren vaak leidt tot vervelend gedrag. Hans Mos, officier van justitie bij het Landelijk Parket, doet uit de doeken hoe hij samen met de politie er voor heeft gezorgd dat een bende cocaïnesmokkelaars wordt opgerold. Natuurlijk kunnen jongeren ook weer reageren op een stelling en wordt er in de VetVerkeerd Krant een spannend boek besproken.

bron:OM