In een brief aan de Tweede Kamer kondigt minister Zalm het voornemen aan om per 1 januari 2006 een baten-lastendienst in te stellen voor Domeinen Roerende Zaken. Domeinen Roerende Zaken heeft aangetoond te kunnen voldoen aan de specifieke beheersregels die noodzakelijk zijn voor een baten/lastendienst en die de doelmatigheid van de dienst bevorderen.  

Tegelijkertijd wordt er begonnen met een gefaseerde invoering van het project Landelijk Beslaghuis, een samenwerkingsverband tussen het kernministerie van Justitie, het Openbaar Ministerie, Domeinen Roerende Zaken en de Politie mbt de procedures aangaande strafrechtelijk inbeslaggenomen goederen. Er zijn afspraken gemaakt voor een efficiëntere en effectievere werkwijze voor het ketenproces dat bestaat uit het afnemen, registreren, categoriseren, vervoeren, bewaren en verwerken van inbeslaggenomen goederen. Over al deze procesonderdelen bestaat overeenstemming tussen de partners en de planning is dat de werkwijze van het Landelijk Beslaghuis gefaseerd zal worden ingevoerd te beginnen op 1 juli 2005 in de regio Den Haag en integraal wordt ingevoerd in 2006.  
 
Het project Landelijk Beslaghuis maakt onderdeel uit van het rijksbrede project 'Andere Overheid' waarin de regering streeft naar een betere en minder bureaucratische samenwerking van overheden.

bron:MinFin