Loenen aan de Vecht, 08-01-2009 - BCPI - Business Continuity Planners introduceert de Baucis BCM Server software voor werkgroepen tot 250 Business Continuity Managers.

Specificaties Single User versie BCM Software:

Stand alone versie voor desktop of laptop computer
Onbeperkt aantal BCP projecten
Een gelijktijdige gebruiker
Windows XP, Windows Vista
Integrale ondersteuning Baucis ® BCM methodiek
Business modellering & business impact analyse
Uitgebreide continuïteitsrisicoanalyse
Integrale en partiële continuïteitsstrategieën
Extern en intern gerichte strategieën
Implementatie Crisis Management, noodprocedures, herstel
Objectherstel, procesherstel en ketenherstel
Integrale testplanning per strategie en organisatieonderdeel

Additionele functionaliteiten Baucis BCM Server Software:

Organisatiebrede standaardisatie van BCM proces en activiteiten
Tot 250 gelijktijdige gebruikers
Centrale BCM projectplanning en project management
Centrale kwaliteitsbewaking en voortgangsmonitoring
Organisatiebrede toegankelijkheid over het netwerk van de organisatie
ODBC koppelingen naar configuratiebeheer of HRM omgeving
Windows 2003, Windows XP, Windows Vista
Secundaire installatie op uitwijksysteem
Onafhankelijk van internet-beschikbaarheid
Automatische backup ondersteuning
Groepscommunicatie voor Business Continuity Managers

Standaardrapporten - onder meer:

Integrale Business Continuity Plannen
Integrale Testplannen bij Business Continuity Plannen
Rapporten Voortgangscontrole & Kwaliteitsbewaking
Rapporten Gebruik & Waarde van objecten
Rapporten Risicoanalyse (3500 vragen)
Rapporten Kwaliteit van strategieën
Rapporten Crisis Management, Objectherstel en Procesherstel
Borging van vitale kennis / zakelijke testamenten
Automatische koppelingen naar andere documentatie
Uitgebreide (online) gebruikershandleidingen