Loenen aan de Vecht, 08-01-2009 - BCPI - Business Continuity Planners levert de unieke Baucis BCM methodiek welke geheel met BCM software wordt ondersteund en organisaties in staat stelt om in eigen beheer integrale en geïntegreerde continuïteitsplannen te ontwikkelen en onderhouden. De Baucis BCM Methodiek en BCM Software geven volledige invulling aan de BS25999 standaard, maar is veel concreter dan die standaard in de uitwerking.
Continuïteitsplannen die volgens de Baucis BCM Methodiek zijn uitgewerkt integreren Crisis Management, Business Noodprocedures en Herstelmaatregelen en zijn concreet tot op object, taak en teamniveau. Ook is het mogelijk om in de BCM software volledig compatibele testplannen voor de continuïteitsplannen te ontwikkelen en uit te voeren.
Op verzoek van gebruikers van de Nederlandstalige Baucis BCM software, heeft Business Continuity Planners een multilingual versie van haar BCM software ontwikkeld, welke vanaf oktober 2008 leverbaar is. De multilingual versie zal in eerste instantie beschikbaar zijn in het Engels. Later volgen andere talen, waarschijnlijk eerst Duits en Frans.

De multilingual versie van de Baucis BCM software zal beschikbaar zijn in 2 varianten:

Baucis BCM Software / BCP software - Single User versie:

Stand alone versie voor desktop of laptop computer
Onbeperkt aantal BCP projecten
Een gelijktijdige gebruiker
Windows XP, Windows Vista
Integrale ondersteuning Baucis ® BCM methodiek
Business modellering & business impact analyse
Uitgebreide continuïteitsrisicoanalyse
Integrale en partiële continuïteitsstrategieën
Extern en intern gerichte strategieën
Implementatie Crisis Management, noodprocedures, herstel
Objectherstel, procesherstel en ketenherstel
Integrale testplanning per strategie en organisatieonderdeel

Baucis BCM Software / BCP software - Server versie:

Organisatiebrede standaardisatie van BCM proces en activiteiten
Tot 250 gelijktijdige gebruikers
Centrale BCM projectplanning en project management
Centrale kwaliteitsbewaking en voortgangsmonitoring
Organisatiebrede toegankelijkheid over het netwerk van de organisatie
ODBC koppelingen naar configuratiebeheer of HRM omgeving
Windows 2003, Windows XP, Windows Vista
Secundaire installatie op uitwijksysteem
Onafhankelijk van internet-beschikbaarheid
Automatische back-up ondersteuning
Groepscommunicatie voor Business Continuity Managers

Beide varianten bieden vele standaardrapporten - onder meer:

Integrale Business Continuity Plannen
Integrale Testplannen bij Business Continuity Plannen
Rapporten Voortgangscontrole & Kwaliteitsbewaking
Rapporten Gebruik & Waarde van objecten
Rapporten Risicoanalyse (3500 vragen)
Rapporten Kwaliteit van strategieën
Rapporten Crisis Management, Objectherstel en Procesherstel
Borging van vitale kennis / zakelijke testamenten
Automatische koppelingen naar andere documentatie
Uitgebreide (online) gebruikershandleidingen

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular