LOENEN AAN DE VECHT, 2009-07-06-- BCPI introduceert de web based versie 4.0 van haar Baucis ® BCM software / BCP software.

Op verzoek van gebruikers van de Baucis ® BCM software, heeft BCPI - Business Continuity Planners een web based versie van haar BCM software / BCP software ontwikkeld, die vanaf oktober 2009 leverbaar is. De web based versie is in eerste instantie beschikbaar in Engels en Nederlands.

BCPI - Business Continuity Planners levert de unieke Baucis BCM methodiek die organisaties in staat stelt om, in eigen beheer en met eigen medewerkers en leveranciers, integrale en geintegreerde continuiteitsplannen te ontwikkelen en onderhouden. Deze methodiek wordt geheel met BCM software ondersteund.
De Baucis ® BCM Methodiek en BCM Software geven volledige invulling aan de BS25999 standaard, maar zijn veel concreter dan die standaard in de uitwerking.

Continuïteitsplannen die volgens de Baucis ® BCM Methodiek zijn uitgewerkt integreren in de continuïteitsplannen Crisis Management, Business Noodprocedures en Herstelmaatregelen en zijn concreet tot op object, taak en teamniveau. De gebruiker kan met de BCM software plannen ontwikkelen voor alle denkbare calamiteitenscenario´s, van brand tot pandemie en van gifwolken tot fouten van operators.
Ook is het mogelijk om in de BCM software volledig compatibele testplannen voor de continuiteitsplannen te ontwikkelen en uit te voeren.

Op verzoek van gebruikers van de Baucis ® BCM software, heeft BCPI - Business Continuity Planners met Release 4.0 van haar bekende BCM software nu ook een web based versie van haar BCM software ontwikkeld, die vanaf oktober 2009 leverbaar is. De web based versie is in eerste instantie beschikbaar in Engels en Nederlands.
Gebruikers kunnen in Release 4.0 kiezen of zij de nieuwe web interface willen gebruikers of de client server interface of een combinatie van beiden.

Daarnaast bevat Baucis ® release 4.0 uitgebreide nieuwe functionaliteiten voor de Business Continuity Planning voor een pandemie zoals:

à¢â‚¬¢ Crisis Management Maatregelen conform de WHO richtlijnen
à¢â‚¬¢ De planning van Business Noodprocedures bij pandemie
à¢â‚¬¢ De planning van instandhoudingsmaatregelen tot op objectniveau tijdens pandemie
à¢â‚¬¢ De bepaling van Business Prioriteiten tot op persoonsniveau
à¢â‚¬¢ Het beheer van zakelijke testamenten van sleutelfunctionarissen
à¢â‚¬¢ De planning van bijzondere communicatiefaciliteiten voor sleutelfunctionairssen
à¢â‚¬¢ Het opstellen van inentingsschema´s voor medewerkers bij een pandemie
à¢â‚¬¢ De monitoring van pandemie-maatregelen bij leveranciers

De derde belangrijke vernieuwing in Baucis ® Release 4.0 betreft de verbeterde ondersteuning voor de critical path netwerkplanning als onderdeel van de Disaster Recovery Planning.
De Business Continuity Manager en zijn team hebben nu betere mogelijkheden om voorwaartse en achterwaartse afhankelijkheden van herstelacties te beheren.
Dit levert de herstelorganisatie inzichtelijke tijd- en taaklijsten per strategie, object en herstelteam ten behoeve van het Disaster Recovery Management.
Dit maakt het ook mogelijk voor de herstelorganisatie om per proces de verwachte hersteltijd te kennen.

Voor meer informatie of een demonstratie:

BCPI Business Continuity Planners
Storckstraat 1
3632 JG Loenen aande vecht
Tel: 0294-230405
Mail: [email protected]
www.bcpi.eu