(Persbericht) Samenwerking gericht op verbeteren van snelheid, nauwkeurigheid en efficiëntie in microbiologische laboratoria

Erembodegem, België/Breda, Nederland (01 December 2010) -- BD Diagnostics, een onderdeel van BD (Becton, Dickinson and Company), en Bruker Daltonics Inc., een dochteronderneming van Bruker Corporation, maakten vandaag een internationaal samenwerkingsakkoord voor co-ontwikkeling en co-marketing bekend. Door deze samenwerking wil men een nieuwe, geïntegreerde aanpak van bacteriële en fungale identificatie en antimicrobiële susceptibiliteitstests bevorderen. Deze nieuwe aanpak kan de manier waarop traditionele microbiologie in de voorbije decennia werd bedreven ingrijpend veranderen.

Als gevolg van deze samenwerking zal de identificatie van micro-organismen worden uitgevoerd met de Bruker MALDI Biotyper, een proteomisch à¢â‚¬Å“vingerafdruksysteemà¢â‚¬ voor het snel identificeren van bacteriën, gisten en schimmels door middel van massaspectrometrie. In Europa is de MALDI Biotyper verkrijgbaar in een klinische uitvoering met IVD-CE-markering. In de Verenigde Staten, waar Bruker de goedkeuring door de FDA heeft aangevraagd, is het systeem alleen beschikbaar voor onderzoek.

BD en Bruker hebben de intentie het microbiële identificatiesysteem MALDI Biotyper te combineren met de automatische antimicrobiële susceptibiliteitstesten op het Phoenix࢑ž¢ Microbiology System van BD. Deze geïntegreerde aanpak, een primeur in de sector, wordt mogelijk gemaakt door het BD EpiCenter࢑ž¢ Microbiology Data Management System, dat instaat voor het beheer van de patiëntengegevens uit zowel het identificatie- als het susceptibiliteitstestsysteem.

De MALDI Biotyper BD EpiCenter software integratie zal verder worden ontwikkeld ten behoeve van de optimalisatie van de workflow van de snelle Maldi Biotyper identificatie van pathogenen, direct op positieve bloedculturen uit het BD BACTECTM-bloedculturensysteem. Deze snelle à¢â‚¬Å“bloedcultuur-naar-identificatieà¢â‚¬ workflow wordt mogelijk gemaakt door de nieuwe MALDI Sepsityper࢑ž¢-kit van Bruker, die momenteel alleen voor onderzoek wordt gebruikt. We verwachten dat dit in de toekomst van klinisch belang zal worden, aangezien de tijd om een resultaat te verkrijgen een kritische factor is bij de identificatie van pathogenen in patiënten met mogelijk ernstige bloedbaaninfecties of sepsis.

à¢â‚¬Å“Deze samenwerking is ideaal omdat de competenties van onze organisaties elkaar zullen aanvullen bij het aanbieden van onze microbiologische oplossingen van hoge kwaliteit voor de klant,à¢â‚¬ aldus Jamie Condie, Vice President en General Manager, Infectious Disease, BD Diagnostics Diagnostic Systems. à¢â‚¬Å“We hebben ervoor gekozen om samen te werken met Bruker omdat we geloven dat hun technologie voor massaspectrometrie de toekomst is voor microbiële identificatie, en omdat de MALDI Biotyper daarvoor de eerste en beste oplossing op de markt is. We verwachten dat deze samenwerking zal leiden tot een verbeterde klinische responsiviteit en tegelijk een verhoogde efficiëntie van laboratoria.à¢â‚¬

à¢â‚¬Å“Bruker is enthousiast over deze nieuwe strategische samenwerking met BD vanwege het potentieel om de klinische microbiologie een aanzienlijke stap verder te brengen,à¢â‚¬ aldus Frank Laukien, Ph.D., President en CEO van Bruker Corporation. à¢â‚¬Å“Door samen te werken met een wereldleider op het gebied van microbiologie en infectieziektes zullen we onze baanbrekende moleculaire MALDI Biotyper-methode voor microbiële identificatie tot haar volledige potentieel kunnen ontwikkelen.à¢â‚¬

Microbiële identificatie en antimicrobiële susceptibiliteitstesten zijn het eindpunt van het grootste deel van het werk dat dagelijks in een microbiologisch laboratorium wordt verricht. Na het in cultuur brengen en isoleren van bacteriën en schimmels uit patiëntenmonsters, moeten organismes geïdentificeerd en getest worden om te bepalen met welk geneesmiddel hun groei beperkt of gestopt kan worden. Met de Bruker MALDI Biotyper is een uiterst nauwkeurige, snelle, en kostenefficiënte identificatie mogelijk door een proces waarin organismes geïdentificeerd worden door het unieke spectrum van eiwitten en peptiden waaruit ze hoofdzakelijk bestaan. De nauwkeurigheid en de voordelen van de MALDI Biotyper zijn goed gedocumenteerd in meer dan 30 peer-reviewed artikelen.

Antimicrobiële susceptibiliteitstesten worden uitgevoerd via traditionele automatische systemen zoals het Phoenix࢑ž¢ Microbiology System van BD. Door de combinatie van de twee toonaangevende technologieën, het Phoenix System van BD en de MALDI Biotyper, en het gegevensbeheer via het EpiCenter System van BD, zullen laboratoria kunnen beschikken over een baanbrekende nieuwe aanpak voor identificatie en susceptibiliteitstesten. Dit zal leiden tot een kortere omlooptijd van kritische diagnostische resultaten, en tegelijk een hogere efficiëntie en lagere kosten voor het laboratorium.

Over BD
BD is een toonaangevend internationaal bedrijf in medische technologie dat medische apparatuur, instrumentsystemen en reagentia ontwikkelt, produceert en verkoopt. Het bedrijf heeft als doel de gezondheid van mensen overal ter wereld te verbeteren. BD richt zich vooral op de verbetering van medicatietoediening, Mogelijkheden voor een betere en snellere diagnose van infectieziekten en kanker, en de ondersteuning van onderzoek naar en de ontwikkeling en productie van, nieuwe geneesmiddelen en vaccins. Het bedrijf zet zijn kennis in bij de strijd tegen veel van 's werelds meest urgente ziektes. BD is opgericht in 1897 en het hoofdkantoor bevindt zich in Franklin Lakes, New Jersey, in de VS. BD heeft ongeveer 29.000 medewerkers in dienst, in meer dan 50 landen wereldwijd. BD levert aan gezondheidsinstellingen, biowetenschappers, klinische laboratoria, de farmaceutische industrie en het grote publiek. Ga voor meer informatie naar www.bd.com.

Over Bruker Daltonics
Bruker Daltonics is een toonaangevende producent van instrumenten voor massaspectrometrie (MS), en accessoires voor onderzoek op het gebied van life science, farmaceutica, biochemie en chemie en voor meer routineuze analysetaken in forensisch onderzoek en voedselveiligheid. De technische oplossingen van Bruker zijn gebaseerd op een breed scala van MALDI-TOF/TOF, ESI-Qq-TOF, ESI-ITMS, ESI/MALDI-FTMS systemen voor massaspectrometrie, systemen voor automatische monsterbehandeling, en productiviteitsverbeterende software die is ontworpen om aan specifieke behoeften van de klant te beantwoorden. Ga naar www.bdal.com en www.bruker.com voor meer informatie over Bruker Daltonics en Bruker Corporation.

***
VRIJWARINGSVERKLARING VAN BD

Dit persbericht bevat bepaalde schattingen en andere toekomstgerichte verklaringen (zoals bepaald in de Amerikaanse aandelenwetgeving) over de prestaties van BD, waaronder toekomstige omzet, winst per aandeel en inkomsten, of gebeurtenissen of ontwikkelingen waarvan BD verwacht dat deze in de toekomst zullen plaatsvinden. Alle dergelijke verklaringen zijn gebaseerd op huidige verwachtingen van BD en omvatten een aantal bedrijfsrisico's en onzekerheden. Werkelijke resultaten kunnen aanzienlijk afwijken van de beschreven verwachte resultaten, impliciet of geprojecteerd in toekomstgerichte verklaringen. Bepaalde factoren kunnen ertoe leiden dat werkelijke resultaten aanzienlijk kunnen afwijken van toekomstgerichte verklaringen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat, indien bepaalde hervormingsvoorstellen in de gezondheidszorg worden uitgevoerd, er een accijnsbelasting zal worden geheven van producenten van medische apparatuur, waaronder BD, en dat deze belasting reeds in het kalenderjaar 2010 van kracht zal zijn. Andere factoren omvatten, maar zijn niet beperkt tot: negatieve veranderingen in regionale, nationale of buitenlandse economische omstandigheden, waaronder elke eventuele impact als gevolg van de huidige wereldwijde economische crisis op onze mogelijkheid om de kredietmarkt aan te spreken en onze activiteiten te financieren, de vraag naar onze producten en diensten, de mogelijkheid van onze leveranciers om de producten te leveren die nodig zijn voor onze activiteiten; wijzigingen in rente of wisselkoersen, met name in het licht van de toegenomen vluchtigheid van wisselkoersen; eventuele hervormingen in de gezondheidszorg, waaronder wijzigingen in het overheidsbeleid inzake prijzen en terugbetalingen of andere besparingsmaatregelen; concurrentiefactoren; prijzen en marktaandelen; problemen die inherent zijn aan productontwikkeling en vertragingen bij productintroducties; stijgingen van energiekosten en het effect daarvan op, onder andere, de kosten van het produceren van producten van BD; fluctuaties in kosten en beschikbaarheid van grondstoffen en de mogelijkheid van BD om gunstige overeenkomsten en relaties met leveranciers te onderhouden; onzekerheden met betrekking tot geschillen (zoals beschreven in de documenten van BD aan de Amerikaanse Securities and Exchange Commission); de gevolgen van eventuele pandemische ziekten; onze mogelijkheid om eventuele aangekochte bedrijven te integreren; en de uitgifte van nieuwe of gewijzigde boekhoudnormen, evenals andere factoren die in de documenten van BD aan de Amerikaanse Securities and Exchange Commission zijn beschreven). Wij zijn niet voornemens toekomstgerichte verklaringen aan te passen teneinde een weerspiegeling te geven van gebeurtenissen of omstandigheden na de publicatiedatum, tenzij dit door de geldende wetgeving of regelgeving verplicht wordt.
VRIJWARINGSVERKLARING VAN BRUKER CORPORATION
Elke verklaring in dit persbericht die geen historische feiten beschrijft kan een toekomstgerichte verklaring zijn zoals bepaald in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Alle toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht zijn gebaseerd op huidige verwachtingen, maar zijn onderworpen aan risico‘˜s en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten aanzienlijk verschillen van de verwachte resultaten, waaronder, maar niet beperkt tot, risico‘˜s en onzekerheden met betrekking tot negatieve veranderingen in de omstandigheden van de wereldeconomie en de vluchtigheid van de kapitaalmarkten, de integratie van bedrijven die we hebben aangekocht of zullen aankopen in de toekomst, veranderende technologieën, productontwikkeling en de marktacceptatie van onze producten, de kosten en prijzen van onze producten, fabricage, concurrentie, afhankelijkheid van partners en leveranciers, besteding van kapitaal en overheidsbeleid inzake financiering, wijzigingen in de overheidsbepalingen, het realiseren van verwachte voordelen uit economische stimulatieprogramma‘˜s, intellectuele eigendomsrechten, geschillen, en blootstelling aan schommelingen van vreemde valuta en andere risicofactoren die in ons dossier bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission zijn beschreven. Deze en andere factoren worden meer gedetailleerd bepaald en beschreven in onze documenten aan de Amerikaanse Securities and Exchange Commission, waaronder, maar niet beperkt tot, ons jaarrapport (Formulier 10-K) voor het jaar dat eindigde op 31 december 2009, ons meest recente kwartaalrapport (Formulier 10-Q) en ons huidige rapport (Formulier 8-K). Wij wijzen elke intentie of verplichting om deze toekomstgerichte verklaringen aan te passen uitdrukkelijk af, tenzij dit bij wet verplicht is.

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular