Medewerkers van de afdeling milieu van de
politie Noord-Holland Noord hebben, in samenwerking met de
milieudienst West-Friesland en de AID een onderzoek afgerond in een
bedrijf aan het Westeinde in Enkhuizen. Het onderzoek werd
ingesteld omdat men over informatie beschikte dat er op het
bedrijfsterrein verschillende milieuovertredingen zouden worden
gepleegd. Tijdens het onderzoek bleek die informatie juist te
zijn.

Er werden verschillende gevaarlijk stoffen
opgeslagen in één en dezelfde ruimte zonder enige
veiligheidsvoorziening. Ook bleek dat er op verschillende plaatsen
geen maatregelen waren getroffen om te voorkomen dat het grondwater
werd vervuild. Daarnaast bleek dat de opslag van chemicaliën
niet aan de wettelijke eisen voldeed. Tegen de directie van het
bedrijf is met betrekking tot een groot aantal overtredingen
proces-verbaal opgemaakt.

bron:Politie Noord Holland Noord