Vanochtend om 8.00 uur is gestart met het ontruimen van een bedrijf in Helmond. De actie richt zich vooral op het afvoeren van de aanwezige afvalstoffen en goederen en het schoon en zindelijk maken van het bedrijf en zal waarschijnlijk de hele dag duren.

Het bedrijf wordt ontruimd naar aanleiding van een provinciale last onder bestuursdwang omdat de eigenaar van het bedrijf geen milieuvergunning heeft voor het grootste gedeelte van zijn huidige activiteiten en er dus sprake is van overtreding van de wet.

Het bedrijf slaat droog (organisch) afval uit de voedingsmiddelen- en petfood-industrie, overige producten en afvalstoffen en (schoon) hout en boomschors op en bewerkt dit tot brandstof voor elektriciteitcentrales. Deze activiteiten van het bedrijf zijn niet vergund en leiden tot grote hinder voor de omgeving. Na verschillende controles en waarschuwingen, heeft het bedrijf van de provincie de opdracht gekregen om te stoppen met de bedrijfsmatige activiteiten en de afvalstoffen af te voeren. Vervolgens diende het bedrijf schoon en zindelijk gemaakt te worden.
De eigenaar heeft onvoldoende gehoor gegeven aan deze opdrachten. Voor het college van Gedeputeerde Staten was dit aanleiding om het besluit te nemen handhavend op te treden.
 

bron:Provincie Noord-Brabant

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular