Vandaag controleerde politieteam Zaltbommel een bedrijf in de gemeente
Zaltbommel op het in dienst hebben van illegale werknemers.

De politie hield de controle in samenwerking met de belastingdienst en
de arbeidsinspectie. In het bedrijf trof de politie vijf personen aan
die zonder vergunning werkten. Deze personen zijn door de politie
gehoord. De arbeidsinspectie legde het bedrijf een boete op van 40.000
Euro (8000 Euro per illegale werknemer). Een vijftal agenten deed mee
aan deze controle.

Bron: Politie Gelderland-Zuid