Het aantal inbraken bij bedrijfsgebouwen
op Schiphol is in vier jaar tijd tot een minimum gedaald. In 2003
waren er bij de marechaussee 42 aangiftes gemeld. In 2007 is er nog
maar 1 aangifte geweest.

In 2003 heeft de marechaussee de
bedrijventerreinen tot aandachtsgebied aangemerkt en is gestart met
de groep Bedrijfscriminaliteit en Preventie. Deze groep adviseert
de diverse bedrijven hoe inbraken en bedrijfscriminaliteit zijn te
voorkomen. In samenwerking met de marechausseerecherche boekte ze
succes in het opsporen van daders en dadergroepen.

Ook de verandering van de Luchtvaartwet
droeg bij aan de daling van het aantal inbraken. Bedrijven die
luchtvracht verzenden, moeten gecertificeerd zijn zodat ze aan meer
veiligheidseisen voldoen.

Er is wel een toename van diefstal van
koper vanaf bouwterreinen en vanuit containers. Dit wil de
marechaussee terugdringen door preventieadvies en extra
surveillance.

bron:MinDef