Een onderzoek bij ruim 500 organisaties met meer dan 100 werknemers heeft aangetoond dat men het reduceren van ziekteverzuim onvoldoende benut om kosten te besparen. Ruim 76% van de ondervraagde organisaties gaf aan dat het ziekteverzuim qua kosten en beleid op orde was. Slechts 12% had echter een verzuimpercentage dat lager dan 3% lag. Maar liefst 43% had een ziekteverzuim van 5% of hoger. Uit het onderzoek bleek tevens dat ruim 65% van de ondervraagden geen besparingsmogelijkheden zag door de reductie van verzuim.
Het onderzoek is gedaan door Vitago, een landelijke expert op het gebied van gezondheid management bij bedrijven. Met het onderzoek wilde men aandacht vragen voor de enorme mogelijkheden die er zijn om op korte termijn kosten te besparen op ziekteverzuim. In de huidige laagconjunctuur kunnen bedrijven hun kosten op het gebied van verzuim en re-integratie eenvoudig met minimaal 10% reduceren.
Uit het onderzoek bleek dat betreffende informatie wel gewenst is bij een groot deel van de geïnterviewde organisaties, ruim 70%. Velen gaven aan dat het hen aan tijd en kennis ontbrak om het besparingspotentieel te toetsen. Dat slechts kleine aanpassingen in proces en de samenwerking met providers kan leiden tot forse besparingen - vaak al binnen 4 maanden - was onvoldoende bekend.
Saillant detail was tenslotte dat organisaties uit de zorg sector die aan dit onderzoek deelnamen, het besparingspotentieel wel inzichtelijk hadden. Een forse reductie van kosten werd daar bereikt binnen enkele maanden door het frequente verzuim aan te pakken.

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular