Vanaf 10 juni aanstaande zullen de publicaties in de Staatscourant van KvK-wijzigingen en gedeponeerde stukken (met name jaarrekeningen) vervallen. Vanaf die datum zullen deze advertenties gepubliceerd worden op www.kvk.nl.

Gratis variant
De ondernemers die verplicht zijn om deze publicaties te doen, hoeven vanaf deze datum niet meer voor deze advertentie te betalen. Voor advertenties in de Staatscourant moesten wel advertentiekosten worden betaald. De Staatssecretaris van Economische Zaken, mevrouw Van Gennip, heeft afgelopen vrijdag 13 mei besloten om al snel op een gratis variant over te gaan.

Besparing van 10 tot 18 miljoen euro per jaar
De kamers van koophandel zijn erg blij dit te hebben bereikt voor het bedrijfsleven. Volgens onze eigen berekeningen bespaart dit het bedrijfsleven naar schatting zo'n tien miljoen euro per jaar. Als er niets zou zijn veranderd, zouden deze kosten trouwens rond het einde van dit jaar stijgen tot zo'n achttien miljoen euro, omdat de wet wijzigt waardoor van meer wijzigingen een advertentie moet worden geplaatst. Deze extra lasten worden het bedrijfsleven dus ook bespaard!

Korte termijn
De kamers van koophandel maken zich al langer sterk voor de vervanging van de (dure) advertentie in de Staatscourant door een gratis variant. Door een "proefvariant" op onze eigen site aan te brengen op www.kvk.nl/publicaties, hebben we laten zien dat dit mogelijk is. Dit heeft ertoe geleid dat al op zeer korte termijn ondernemers af zijn van de gehate rekening voor de advertentie.

Inzien publicaties
Nu is het inzien van de publicaties nog gratis. Wie vervolgens meer gegevens wil, betaalt daarvoor de gebruikelijke tarieven. Vanaf komend najaar zal ook voor het inzien van de publicaties een (zeer laag) tarief worden ingesteld. Dit is nodig omdat de kamers van koophandel kosten moeten maken om de applicatie aan te passen op de al eerder genoemde wetswijziging. De kosten hiervan mogen niet voor rekening van het bedrijfsleven komen via de heffing die de kamers van koophandel berekenen. Vandaar dat voor het inzien van de gegevens een tarief zal worden berekend, om deze kosten terug te verdienen.

bron:KvK