Brancheorganisaties aangesloten bij
MKB-Nederland ondersteunen scholieren- en studentenorganisaties
LAKS, JOB en LSVB in hun noodkreet dat bewindslieden van het
ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap de kwaliteit van het
onderwijs niet langer alleen moeten overlaten aan
onderwijsinstellingen.

Georganiseerde verbanden van studenten,
docenten en het bedrijfsleven moeten een erkende positie krijgen
bij de bepaling van de inhoud en de aanpak van het onderwijs.
MKB-Nederland ondersteunt deze eis volledig.

Aanleiding vormen de vele klachten van
studenten en docenten over het geringe aantal contacturen in het
onderwijs. Ook branches constateren dat studenten niet altijd
voorbereid zijn op de praktijk. Kritische geluiden moeten
meegenomen worden om het onderwijs te verbeteren, menen de
branches. Studenten hebben namelijk recht op een opleiding die
waarde heeft op de arbeidsmarkt.

Scholen moeten daarom verplicht worden om
georganiseerde verbanden van docenten, onderwijsdeelnemers en het
bedrijfsleven een erkende positie te geven bij de bepaling van de
inhoud en de aanpak van het onderwijs, zo stellen de
brancheorganisaties.

De branches hebben deze geluiden aan
onderwijsinstellingen overgebracht. Helaas beroepen deze zich vaak
op hun autonomie en lijken opmerkingen eerder als bedreigend te
ervaren dan als kans. De kwaliteit van het onderwijs is echter van
dermate groot maatschappelijk belang dat de verantwoordelijkheid
daarvoor niet alleen overgelaten kan worden aan de scholen.

bron:MKB