'We moeten er rekening mee houden dat de
kosten van schadeclaims de komende jaren zullen stijgen. Bij
schadeclaims gaat het bovendien vaak om niet zuiver rationele
afwegingen, zoals emoties en onzekerheid over de afloop van het
proces. Dat vraagt om specifieke managementmethoden, waarvoor nog
veel onderzoek nodig is. Met een meer doelmatige sturing van de
processen rond schadeclaims kan de procesgang wel sneller en
goedkoper'. Dat zegt prof. dr. Jan Joling RA, verbonden aan
NautaDutilh, vandaag in zijn oratie als hoogleraar Schadeonderzoek
aan de Nyenrode Business Universiteit.

'Waar schadeclaims van oorsprong vooral
een juridisch kader kennen, heeft de claimcultuur voor andere
accenten gezorgd', aldus Joling. 'Hoewel de juridische omgeving
in de Verenigde Staten in belangrijke opzichten afwijkt van de
Nederlandse, kan de invloed van de ontwikkelingen daar niet worden
ontkend. Partijen en hun adviseurs doen er daarom goed aan claims
beter te managen, het proces beheersbaar te maken, en daarmee
negatieve effecten te beperken'.

Aan de hand van diverse historische
voorbeelden - waaronder de beruchte Exota-affaire - toont Joling
aan dat er nog veel onduidelijkheden en losse eindjes bestaan in
processen rond schadeclaims. In zijn oratie 'Van claimcultuur naar
claimmanagement' - pleit hij onder meer voor nader onderzoek naar
de regels voor schadeberekening in een breder verband, zoals de
accountancyaspecten van onderzoek naar schadekwesties en de
complexe juridische aspecten over de bepaling van de
schadevergoeding.

Jan Joling geeft sinds 1 januari van dit
jaar leiding aan de jaarrekeningrechtgroep van NautaDutilh in
Amsterdam en Rotterdam. De Groep verleent juridisch en financieel
advies op het gebied van jaarrekeningprocedures,
aansprakelijkheidskwesties en andere zakelijke geschillen. Joling
promoveerde in 2005 aan de Nyenrode Business Universiteit op het
onderwerp 'De waardering van schade'. Dit onderzoek was gericht
op de wijze van berekening van vermogensschade en de rol van de
accountant daarbij.

Over NautaDutilh

NautaDutilh is één van de
grootste onafhankelijke advocatenkantoren in de

Benelux met 400 advocaten, notarissen en
belastingadviseurs. Het kantoor heeft

vestigingen in Amsterdam, Brussel, Londen,
Luxemburg, New York en Rotterdam en werkt op niet-exclusieve basis
samen met toonaangevende kantoren wereldwijd. NautaDutilh biedt
juridische dienstverlening op het hoogste niveau en adviseert een
grote verscheidenheid aan opdrachtgevers bij complexe transacties
en juridische vraagstukken. NautaDutilh wordt aanbevolen door de
belangrijkste internationale juridische publicaties The European
Legal 500 en Chambers' Global directory.

bron:Universiteit Nyenrode